Loại đất nào bị tạm dừng chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng tại Bắc Vân Phong?

UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn cho phép chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối có thửa đất có đất vườn, ao trong cộng thửa có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thích hợp có kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 4391 về việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Bắc Vân Phong).

Theo đây, văn bản nêu rõ giai đoạn này tình hình vi phạm luật đất đai, trật tự thi công ở huyện Vạn Ninh vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hiện trạng mua bán quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp, tách thửa…một số tổ chức cá nhân nhằm thu gom đất, đẩy giá đất lên cao….sẽ gây gặp khó trong công tác quản lý đất đai khi Luật đơn vị hành chính kinh tế độc đáo có hiệu lực thi hành.

Trước hiện trạng này, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND huyện Vạn Ninh tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện tách thửa cho đến khi Luật Luật đơn vị hành chính kinh tế độc đáo có hiệu lực thi hành và Quy hoạch chung thi công Đơn vị hành chính độc đáo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, một số trường hợp tạm dừng gồm chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp gồm một số loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp. Trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối có thửa đất có đất vườn, ao trong cộng thửa có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thích hợp có kế hoạch đã được phê duyệt.

Tạm dừng hồ sơ tách thửa theo chọn lọc số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh, trừ trường hợp tách thửa do nhận thừa kế theo quy định pháp luật và theo bản án của tòa án nhân dân.

Tạm dừng hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm một số loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND một số xã, thị trấn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối có một số trường hợp nêu trênTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *