Licogi bị kiểm toán đưa ra loạt vấn đề ngoại trừ, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Đơn vị kiểm toán đưa ra loạt vấn đề ngoại trừ ở BCTC phân phối niên của doanh nghiệp mẹ Licogi như số dư đầu năm liên quan đến phê duyệt cổ phần hóa, dự án khu thành thị Nam Ga Hạ Long, khu thành thị mới Thịnh Liệt, 1 số khoản phải trả.

Lợi nhuận nửa năm có thể giảm 53% nếu ghi nhận theo ý kiến kiểm toán

Tổng doanh nghiệp Licogi – CTCP (UPCoM: LIC) vừa ra mắt BCTC riêng phân phối niên soát xét 2018. Theo đây, xét về làm việc kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp mẹ LIC được điều chỉnh tăng 11% lên 2,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là tổng kinh phí sau kiểm toán giảm 275 triệu đồng do trích lập dự phòng 1 số khoản đầu tư tài chính.

Tuy nhiên, ở thời điểm 30/6, chi nhánh Licogi 1 của doanh nghiệp mẹ chưa ghi nhận khoản lãi chậm nộp do chậm chi trả thuế và 1 số khoản phải nộp Nhà nước có số tiền phạt chậm nộp theo ước tính của kiểm toán viên là 1,52 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp mẹ ghi nhận bổ sung thì lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả làm việc kinh doanh riêng giữa niên độ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm số tiền tương ứng.

Như vậy, nếu ghi nhận theo ý kiến kiểm toán viên, doanh nghiệp mẹ có thể sụt giảm lợi nhuận 53% xuống hơn 1 tỷ đồng so có trước kiểm toán.

Theo số liệu hợp nhất trước kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2018 tổng doanh nghiệp lỗ lũy kế 6,6 tỷ đồng.

Licogi bị kiểm toán đưa ra loạt vấn đề ngoại trừ, nghi ngờ khả năng làm việc liên tục - Ảnh 1.

Nghi ngờ khả năng làm việc liên tục cộng loạt vấn đề ngoại trừ

Kiểm toán cũng nhấn mạnh rằng ở ngày 30/6, tổng nợ ngắn hạn của tổng doanh nghiệp – doanh nghiệp mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.337 tỷ đồng, lỗ lũy kế 393 tỷ đồng chiếm 44% vốn điều lệ, doanh thu sụt giảm mạnh so cộng kỳ. Những sự kiện này cộng loạt vấn đề ngoại trừ cho thấy sự tồn ở của nhân tố không đảm bảo về khả năng làm việc liên tục của tổng doanh nghiệp – doanh nghiệp mẹ.

Loạt vấn đề ngoại trừ kiểm toán đưa ra gồm số dư đầu năm liên quan đến phê duyệt cổ phần hóa, dự án khu thành thị Nam Ga Hạ Long, khu thành thị mới Thịnh Liệt, 1 số khoản phải trả.

Cụ thể, doanh nghiệp mẹ Licogi chưa nhận được phê duyệt từ 1 số cơ quan có thẩm quyền về 1 số phương án xử lý tài chính được tiến hành trong BCTC cho GĐ từ 1/1/2013 đến 31/12/2015. Do vậy, số dư đầu năm 2017 có thể 1 sốh tân và đơn vị kiểm toán chẳng thể xác định được ảnh hưởng của 1 số số dư này trong năm tài chính 2017.

Với dự án khu thành thị Nam Ga Hạ Long, doanh nghiệp mẹ Licogi đã ghi nhận doanh thu phân phối 1 số lô đất có doanh thu, giá vốn, lợi nhuận lần lượt 16,7 tỷ, 12,7 tỷ và 4 tỷ đồng. Nếu hạch toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 (VAS 14) thì doanh thu và giá vốn sẽ tăng lên, lợi nhuận cũng tăng thêm 0,7 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lỗ kế toán trước thuế trong năm 2017 giảm 0,7 tỷ đồng. Do dự án đã được mua phân phối cho doanh nghiệp con năm 2017 nên số liệu không ảnh hưởng đến BCTC riêng giữa niên độ của doanh nghiệp mẹ nữa.

Với khu thành thị mới Thịnh Liệt, năm 2016 trước khi bàn giao sang cho doanh nghiệp con – Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi, doanh nghiệp mẹ LIC đã ghi nhận vốn hóa lãi vay cho dự án vào tài khoản đối ứng “phải trả ngắn hạn khác” 87,46 tỷ đồng. Việc hạch toán này chưa tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 (VAS 16), nếu ghi nhận đúng thì khoản phải thu từ doanh nghiệp con trên và khoản “phải trả ngắn hạn khác” ở thời điểm 31/12/2017 sẽ giảm 87,46 tỷ đồng.

Đến thời điểm 1/1/2017, doanh nghiệp mẹ thực hiện vốn hóa lãi vay vào dự án khu thành thị mới Thịnh Liệt có tổng giá trị lũy kế 282,58 tỷ đồng. Vì dự án kéo dài nên đơn vị kiểm toán chẳng thể lương được 1 số tài liệu cần thiết để xác định kinh phí lãi vay vào dự án theo VAS 16.

Tại ngày 31/12/2017, Công ty Nhà ở và Đô thị Licogi không thực hiện phân tách khả năng thu hồi của 1 số khoản tạm ứng cho Ban quả lý dự án Thịnh Liệt có giá trị dao động 55 tỷ đồng. Công ty mẹ chưa thực hiện trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào doanh nghiệp con này theo quy định. Nếu doanh nghiệp mẹ trích lập thì lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ giảm tương ứng dao động 55 tỷ đồng.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net