Lãi vay đang chiếm 1,6% tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây dựng

Nếu so có quý 2/2018 thì giá thành trả lãi tiền vay cho vận hành thi công của công ty đã tăng 0,3%, chiếm 1,6% tổng giá thành sản xuất…

Nếu so có quý 2/2018 thì giá thành trả lãi tiền vay cho vận hành thi công của công ty đã tăng 0,3%, chiếm 1,6% tổng giá thành sản xuất. Trong đây, chi trả lãi tiền vay của khu vực công ty ngoài nhà nước chiếm 1,7%; khu vực công ty nhà nước chiếm 1,1% và khu vực công ty FDI chiếm 0,7% tổng giá thành sản xuất.

Đây là số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê ra mắt từ cuộc điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành thi công quý 3/2018.

Theo đây, kết quả khảo sát từ 5.300 công ty đang vận hành thi công ở 63 tỉnh, đô thị cho thấy, có 67,3% công ty đã vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thấp hơn con số 69% của quý 2/2018.

Trong đây, khu vực công ty ngoài nhà nước vay vốn nhiều nhất có mật độ 70,5%; khu vực công ty nhà nước 60,2%, còn khu vực công ty FDI có 36,3% công ty vay vốn.

Chia theo ngành, một số công ty thi công công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất có mật độ 72,1%; công ty thi công nhà một số loại là 67,4%; công ty vận hành thi công chuyên dụng là 60,1%.

Trong số một số công ty vay vốn sản xuất kinh doanh, có đến 94,2% công ty vay vốn từ hệ thống ngân hàng, chỉ có 5,8% công ty vay vốn từ nguồn khác.

Trong quý 3/2018, khu vực công ty nhà nước và khu vực công ty ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng nhiều hơn quý 2/2018.

Cụ thể, khu vực công ty ngoài nhà nước có 95,8% công ty vay vốn từ hệ thống ngân hàng; khu vực công ty nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiêp FDI có xu hướng vay ngân hàng ít hơn có 64% công ty vay vốn.

Đánh giá về tình hình vay vốn ngân hàng cho vận hành sản xuất kinh doanh quý 3/2018, có 79,4% công ty nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn so có quý trước; có 20,6% công ty nhận định gặp khó hơn.

Đáng chú tâm, trong quý 3, chi trả lãi tiền vay cho vận hành thi công của công ty chiếm 1,6% tổng giá thành sản xuất. Trong đây, chi trả lãi tiền vay của khu vực công ty ngoài nhà nước chiếm 1,7%; khu vực công ty nhà nước chiếm 1,1%; khu vực công ty FDI chiếm 0,7% tổng giá thành sản xuất.

Nếu so sánh có quý 2 thì chi trả lãi tiền vay cho vận hành thi công của công ty trong quý 3/2018 đã tăng 0,3%. Trong đây, chi trả tiền lãi ở khu vực công ty nhà nước cao đã cao hơn 0,4%; khu vực công ty ngoài nhà nước cao hơn 0,2% và khu vực công ty có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn 0,4% trong quý này.

Đừng để lãi vay 700% ngoài vòng pháp luậtTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net