Ký kết hợp đồng tư vấn lập nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành

Sáng nay (2/6), Tổng doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng có liên danh Nhật – Pháp – Việt Nam (liên danh JFV) để giải đáp khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi GĐ 1 dự án sân bay Long Thành.

Theo đây, việc lập báo 1 số nghiên cứu kỹ khả thi dự án sân bay Long Thành sẽ được thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019. Sau đây, sẽ thẩm định báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi từ tháng 7 đến tháng 9/2019.

Dự án sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2019, rồi Thủ tướng phê duyệt dự án vào tháng 12/2019. Theo kế hoạch dự tính của ACV, dự án sẽ được bắt đầu làm vào cuối năm 2020 và đã đi vào vận hành vào cuối năm 2025.

ACV cho biết đơn vị này vừa kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập hội đồng thẩm định nhà nước, tham dự và cho ý kiến thẩm định dự án ngay trong quá trình triển khai lập nghiên cứu kỹ khả thi, bắt đầu từ báo cáo công đoạn lập nghiên cứu kỹ khả thi lần thứ nhất ngày 30/8/2018 nhằm rút ngắn thời gian thẩm định.

Ngoài ra, 1 số hạng mục như rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng chọn lọc nhà thầu san nền cần làm song song có quá trình Quốc hội và Thủ tướng phê duyệt dự án nghiên cứu kỹ khả thi.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND Đồng Nai, địa phương cần dao động thời gian ít nhất 3 năm để đã đi vào vận hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng GĐ 1 để bàn giao cho chủ đầu tư.

Như vậy trong trường hợp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái an cư không được tách thành tiểu Dự án riêng thì Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (GĐ 1) sẽ chậm so có dự tính, không chắc chắn thời gian đưa GĐ 1 đi vào khai thác năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện 1 số công việc liên quan đến trách nhiệm của tỉnh như quản lý đất đai, thi công, vận hành sản xuất nông nghiệp trong phạm vi dự án, khảo sát, đo đạc, cắm mốc, tổ chức thống kê về tài sản, quy mô từng loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng…

Còn theo báo cáo của Bộ Giao thông Vân tảit, Quốc hội đã giao cho Chính phủ thi công phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất 1 lần cho toàn dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, thi công hạ tầng kinh tế – xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, chắc chắn ổn định cuộc sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Bên cạnh đây, ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trung hạn GĐ 2016-2020 trong đây bố trí vốn cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn thi công sân bay, theo ACV sẽ 2 nguồn chính. Trong đây, nguồn vốn nhà nước sẽ dùng để giải phóng mặt bằng, thi công trụ sở 1 số cơ quan quản lý nhà nước ở sân bay. Còn nguồn vốn xã hội hóa sẽ dùng để thi công 1 số công trình cung cấp dịch vụ thương mại như bảo trì tàu bay, khu chế biến xuất ăn hàng không, khu xăng dầu hàng không.

Song song đây, ACV sẽ cân đối nguồn vốn tự có chắc chắn 50% tổng vốn đầu tư thi công GĐ 1 đối có 1 số hạng mục chính như đường băng, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, ga hàng hóa, bãi đỗ xe bốn bánh, nhà để xe…Phần vốn còn lại ACV huy động từ nguồn vay, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu.

Để chắc chắn công đoạn bắt đầu làm dự án vào năm 2020 và đã đi vào vận hành vào năm 2025, ACV đề xuất Chính phủ giao cho mình làm chủ đầu tư 1 số hạng mục chính để sớm thu xếp vốn dự tính đầu tư.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net