Kiến nghị Công an thành phố Đà Nẵng điều tra 449 hồ sơ đất đai có dấu hiệu phạm tội

Ngày 23.7, ông Trần Huy Đức- Chánh Thanh tra TP. Đà Nẵng đã ký ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai và thi công trái phép ở khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Từ năm 2003 đến năm 2016, UBND TP. Đà Nẵng đã có nhiều quy định và chủ trương về quản lý trật tự thành thị và quy hoạch thi công trên địa bàn TP và một số dự án chậm triển khai để một số tổ chức, cá nhân căn cứ quản ý và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên ở dự án ga đường sắt, từ tháng 4.2004 đến thời điểm thanh tra, có 1.799 trường hợp thi công không phép.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở dự án, qua kiểm tra 767 hồ sơ giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thuộc ranh giới khu vực dự án ga đường sắt do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở quận Liên Chiểu cung cấp, đã phát hiện 449 hồ sơ có dấu hiệu phạm tội.

Thanh tra TP đã chuyển trọn vẹn hồ sơ này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có 96 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được tham khảo cụ thể. Trong số này, 81 hồ sơ có phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về lý do và thời điểm bắt đầu sử dụng đất (được Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam ký xác nhận) không đúng quy định của pháp luật; 30 hồ sơ có pháp lý về lý do đất có dấu hiệu thiếu sót, vi phạm quy định về chứng thực…

Thanh tra TP kết luận, UBND phường Hoà Khánh Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưỏng nghiêm trọng đến trật tự thành thị trong ranh giới dự án ga đường sắt. Đội Quy tắc thành thị quận Liên Chiểu cũng đã buông lỏng quản lý địa bàn theo tính năng được giao, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra phát hiện và đề xuất xử lý một số trường hợp thi công không phép.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc và quản lý trật tự thi công thành thị. Tình trạng thi công không phép xảy ra trong suốt thời gian qua như nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thi công thành thị ở khu vực dự án ga đường sắt.

Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Đội trưởng Đội quy tắc thành thị quận Liên Chiểu và Chủ tịch UBND phường Hoà Khánh Nam GĐ từ 2005 đến nay và tổ chức, cán bộ có liên quan.

Thanh tra TP kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công an TP sớm điều tra làm rõ một số nội dung có dấu hiệu tội phạm đối có 449 hồ sơ như đã nêu.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có Chủ tịch quận Liên Chiểu thời kỳ từ năm 2005 đến nay và một số cá nhân có liên quan.

Sở TNMT TP. Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm đối có Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu từ năm 2014 – 2016 và một số cá nhân có liên quan.

Kiến nghị UBND quận Liên Chiểu tổ chức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối có Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc thành thị quận; Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam thời kỳ từ năm 2005 đến nay và một số cá nhân liên quan…

Tổ chức kiểm tra, rà soát và có kế hoạch từng bước xử lý, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối có một số trường hợp thi công không phép trong ranh giới dự án ga đường sắt ở phường Hòa Khánh Nam. Đối có trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận thì phối hợp có Sở TN&MT kiểm tra, rà soát để có một sốh thức xử lý theo quy định của pháp luật.

TP.HCM: Báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý vô vàn vi phạm về đất đaiTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net