Kiên Giang có thêm một thành phố

Bên cạnh Rạch Giá, Kiên Giang sẽ có thêm thành phố Hà Tiên, từ ngày 1/1/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Cùng có đây, trọn vẹn 16,96 km2 qui mô môi trường xung quanh và 9.108 người của xã Mỹ Đức trở thành phường thuộc thành phố Hà Tiên mới.

Thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập trên cơ sở trọn vẹn 100,49 km2 qui mô môi trường xung quanh và 81.576 người.

Sau khi thành lập, thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính, gồm 5 phường Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải.

Như vậy, từ ngày 1/1/2019, Kiên Giang sẽ có 2 thành phố là Hà Tiên và Rạch Giá.

Toàn cảnh Thành phố mới Bình Dương: Khu thành phố tân tiến đìu hiu, vắng người ởTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net