Kiểm toán nhà nước nói gì về việc Sabeco thoái vốn tại dự án “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM?

Dự án khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng (Sài Gòn Mê Linh Tower) có qui mô dao động 6.000m2 nằm ở địa điểm đắc địa Quận 1, Tp.HCM có 4 mặt một số con phố một số con phố Đông Du, Thi Sách, Công trường Mê Linh và Hai Bà Trưng, do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Pearl làm chủ đầu tư.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 cổ đông sáng lập ban đầu của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Pearl bao gồm: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An (25,5%) và CTCP Đầu tư Mê Linh có 25,5%%, Sabeco có 26% và Công ty Cổ phần Attland có 23%.

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ – KTNN ngày 29/9/2017 của Tổng kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán báo cáo tài chính, một số làm việc liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), kiểm toán nhà nước khu vực IV đã áp dụng kiểm toán từ ngày 4/10/2017 đến 01/12/2017.

Sau khi đã đi vào hoạt động đợt kiểm toán, ngày 08/2/2018 Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kiểm toán về Sabeco. Trong đây, liên quan đến việc thoái vốn của Sabeco ở Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl (Chủ đầu tư dự án ở số 2-4 – 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM), Kiểm toán nhà nước cho biết: Thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ở Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl theo văn bản số 2884/BCT-CNN ngày 1/4/2016 của Bộ công thương, trong tháng 6/2016 doanh nghiệp mẹ đã áp dụng thoái vốn theo hình thức đấu giá phân phối tất cả số cổ phần đang nắm giữ (26% vốn điều lệ) cho một số cổ đông sáng lập khác. Việc này là thích hợp có quy định ở khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014.

Để xác định giá khởi điểm, doanh nghiệp mẹ đã thuê 3 doanh nghiệp thẩm định giá trị doanh nghiệp. Gồm: Công ty TNHH Cushman & Wakefield, Công ty TNHH chứng khoán ACB và Công ty Cổ phần giải đáp và Thẩm định giá Đông Nam, chỉ có Công ty CP giải đáp và thẩm định giá Đông Nam là doanh nghiệp có công dụng và đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ tài chính chấp thuận.

Trên cơ sở kết quả thẩm định giá của Công ty TNHH Cushman & Wakefield là đơn vị đưa ra giá trị doanh nghiệp cao nhất, Công ty mẹ xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/cổ phần, đơn vị trúng đấu giá mua tất cả cổ phần là Công ty CP Attland (thành viên sáng lập).

Theo Báo cáo định giá của Công ty TNHH Cushman & Wakefield: giá trị khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM ở ngày 26/2/2016 được định là 54 triệu USD trên cơ sở giá được xác định theo biện pháp so sánh: 53,8 triệu USD và biện pháp thặng dư: 54,1 triệu USD, tương đương 1.182 tỷ đồng. Giá khởi điểm được tính bằng giá trị sổ sách là 9.987,5 đồng/cp + chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất 3.259,9 đồng/cp.

Qua kiểm toán cho thấy: Công ty TNHH Cushman & Wakefield xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở kết quả thẩm định theo biện pháp so sánh và biện pháp thặng dư, nhưng: trong biện pháp so sánh, việc điều chỉnh một số nhân tố khác biệt không trên cơ sở chứng cứ phân khúc là không đúng giải đáp của Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 ” Cách tiếp cận từ phân khúc” ban hành theo Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015; đối có biện pháp thặng dư, đã sử dụng tỷ suất chiết khấu để quy dòng tiền trong tương lai về giá trị giai đoạn này là 13,69%, trong khi ở thời điểm năm 2016 trên địa bàn Tp.HCM, tỉ suất chiết khấu do Hội đồng thẩm định giá đất đô thị và một số đơn vị giải đáp thẩm định giá xác định cho một số dự án BDS là 11%, làm giảm đáng kể giá trị doanh nghiệp làm cở sở xác định giá khởi điểm.

Kiểm toán nhà nước nói gì về việc Sabeco thoái vốn ở dự án “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM? - Ảnh 1.

Được biết, năm 2008, UBND TPHCM đã chọn lọc giao “khu đất vàng” này cho Sabeco mà không tổ chức đấu thầu. Khu đất có qui mô dao động 6.000m2 này chuẩn bị sẽ được thi công thành Dự án công trình căn hộ chung cư, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower có tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

Theo phương án kiến trúc trước đây, Sài Gòn Mê Linh Tower có qui mô thi công khối đế là 2.520 m2, khối tháp 1.650 m2, gồm có 3 tầng hầm và tháp đôi chiều cao 48 tầng và 36 tầng, tổng qui mô sàn thi công dao động 90.000 m2.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *