Không xin cơ chế chỉ định thầu cho cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa khẳng định: Không xin cơ chế chỉ định thầu xa lộ Bắc – Nam. Trong trường hợp nếu đấu thầu lần 1 không thành công sẽ đấu thầu lần 2. Trước đấy, chính Bộ GTVT đề xuất Chính phủ cho chỉ định thầu.

“Theo quy định giai đoạn này, đấu thầu không thành công thì Bộ Giao thông-Vận Tải có thể xin chỉ định thầu. Tuy nhiên, có xa lộ Bắc – Nam, Bộ GTVT đã xin cơ chế đấu thầu lần 1 không thành công sẽ đấu thầu lần 2”, Bộ trưởng Thể nói.

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Giao thông-Vận tải khẳng định: Phải đấu ít nhất 2 lần, nếu lần 2 không thành công thì Bộ Giao thông-Vận tải mới trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương đấu tiếp hay chỉ định thầu. Bộ Giao thông-Vận tải không đề xuất chỉ định thầu.

Bộ trưởng Thể cũng tài liệu thêm về thời gian ấn định trọn vẹn 11 dự án của xa lộ Bắc-Nam sẽ là vào tháng 7/2018.

Theo đấy, ông Thể cho biết nội dung phê duyệt gồm: Thiết kế kỹ thuật (gồm 1 số nhân tố thống nhất có địa phương như 1 số các con phố nhánh, cầu vượt dân sinh, cống hộp, hệ thống thoát nước, thủy lợi…), chính sách bán hàng đền bù giải phóng mặt bằng. Kế hoạch trùng tu, đại tu từng dự án được đưa vào ngay từ khâu lập dự án. Các quy trình, quy phạm, chất liệu mới… cũng sẽ đưa vào ngay từ khâu dự tính.

Đáng chú tâm, người đứng đầu Bộ Giao thông-Vận tải cho biết phân tách tác động môi trường của dự án sẽ được thông qua trước khi phê duyệt dự án.

Sau khi dự án được phê duyệt, 1 số Ban Quản lý dự án của Bộ Giao thông-Vận tải phải làm việc có ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của địa phương và bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau tháng 7.

“Hiện nay, Bộ Giao thông-Vận tải đang trình 6 kiến nghị liên quan trách nhiệm của Chính phủ, 8 kiến nghị liên quan trách nhiệm của Thủ tướng. “Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (mỗi người phụ trách mỗi mảng) ký trước, sau đấy Thủ tướng mới ký”, ông Thể tài liệu thêm.

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Giao thông-Vận tải khẳng định: “Mỗi ban quản lý dự án được giao 1 dự án, giám đốc 1 số ban phải chủ động, đến tháng 7, ban nào không thực hiện xong sẽ kỷ luật giám đốc ban đấy”.

Về đấu thầu chọn nhà đầu tư, từ tháng 7 đến cuối năm 2018 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu. Trước đấy, dự án sau khi được phê duyệt có thể phát hành hồ sơ mời thầu ngay. Nhưng có xa lộ Bắc- Nam, ông Thể khẳng định phải có kiến trúc kỹ thuật, lên dự toán chi tiết mới áp dụng phát hành hồ sơ mời thầu để chắc chắn minh bạch quá trình đấu thầu.

“Về vấn đề hồ sơ mời thầu cho 11 dự án thì trọn vẹn 1 số dự án đều được đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh nên ban quản lý dự án phải chọn lọc kỹ càng.

Sau khi đấu thầu, chúng tôi quy định, hết 3 tháng, nhà đầu tư không lo được vốn sẽ huỷ kết quả đấu thầu, tránh hiện trạng nhà đầu tư không lo được vốn, không vay được ngân hàng làm trễ công trình”, ông Thể nói.

Đồng thời, Tư lệnh ngành Giao thông- Vận tải cũng khẳng định rằng xa lộ Bắc-Nam chính là 1 trong 3 dự án trọng tâm của Bộ Giao thông-Vận tải trong nhiệm kỳ này.

“Nhiệm kỳ này, ngành Giao thông-Vận tải có 3 dự án trọng tâm là xa lộ Bắc – Nam, Sân bay Long Thành và dự án chống ngập TP HCM. Dự án chống ngập bị chậm, TP HCM đang muốn rút về, thực hiện bằng ngân sách địa phương. Sân bay Long Thành cũng chủ yếu thực hiện giải phóng mặt bằng, đến năm 2019 mới trình Quốc hội xin phê duyệt dự án. Vì thế, ngành chỉ tập trung chủ yếu vào dự án xa lộ Bắc – Nam”, Bộ trưởng Thể khẳng định.

Trước đấy ở cuộc họp về 1 số biện pháp đẩy nhanh công đoạn công tác dự tính đầu tư Dự án thi công 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 diễn ra vào ngày 11/1/2018,

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị không chỉ định thầu mà phải đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch để chọn lọc nhà đầu tư đủ năng lực.

“Tuyệt đối không chỉ định thầu mà phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để chọn lọc nhà đầu tư đủ năng lực triển khai 1 số gói thầu đúng công đoạn, chắc chắn chất lượng, cung cấp hiệu quả kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực”,Phó Thủ tướng nói.

Dự án thi công 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được QH thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/11/2017.

Ngày 5/10/2017, Bộ Chính trị đã có Kết luận về chủ trương đầu tư 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông. Ngày 1/11/2016, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW trong đấy khẳng định “đẩy mạnh thực hiện 1 số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, bảo đảm tính công khai, minh bạch; có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư đối có từng dự án”.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *