Khánh Hoà: Thúc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ở cuộc họp có 1 vài sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về công đoạn giải phóng mặt bằng Dự án Các tuyến các con phố, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.

Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoàêu cầu 1 vài đơn vị có liên quan khẩn trương đã đi vào hoạt động công tác giải phóng mặt bằng dự án; tham khảo cưỡng chế theo quy định đối có trường hợp cố tình không hợp tác; bố trí tái an cư cho 1 vài trường hợp đủ điều kiện…

Đối có 1 số cơ quan sử dụng đất quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị đơn vị mau chóng lập kiến trúc, dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ đối có 1 vài công trình trên đất và gửi UBND tỉnh tham khảo; giao 1 vài cơ quan tính năng của tỉnh phối hợp có đơn vị quân đội tìm vị trí thích hợp để di dời 1 vài công trình.

Theo báo cáo của 1 vài cơ quan tính năng, đến thời điểm này, Dự án Các tuyến các con phố, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang có 152 trong tổng số 190 thửa đất của người dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đây, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối có 1 vài đơn vị sử dụng đất quốc phòng; thực hiện chi trả chi phí bồi thường cho 2/5 đơn vị. Về công đoạn triển khai xây dựng dự án, đến nay, chủ đầu tư căn bản đã đã đi vào hoạt động hạng mục 1 vài khu tái an cư và đang khắc phục các khiếm khuyết để áp dụng nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý (UBND TP. Nha Trang).

Đối có hạng mục 1 vài nút giao, hiện nút N2, N4, N5, N6 đa số chưa được triển khai xây dựng do vướng 1 số hộ dân và quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng; nút N3, N7 căn bản đã đi vào hoạt động trên phần đất được bàn giao, phần còn lại chưa triển khai xây dựng do nằm trên quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao…Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *