Khánh Hoà: Ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh bất động sản

Đây là 1 trong những đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa đối có Sở Xây dựng nhằm ổn định phân khúc kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đề nghị trên, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng phải chủ động theo dõi, có kế hoạch thanh tra, kiểm tra mọi vận hành liên quan đến lĩnh vực bất động sản trên toàn địa bàn.

Ngoài biện pháp trên, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp có những địa phương tuyên truyền, phổ biến những quy định về kinh doanh bất động sản cho những tổ chức, cá nhân, người dân được biết; cho phép chấm dứt vận hành của đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra tình hình kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xử lý những công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản nhưng thực ở không vận hành, vận hành nhưng không đủ điều kiện, địa chỉ vận hành không đúng có địa chỉ đăng ký.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua kiểm tra 24/57 công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra tình hình kinh doanh dịch vụ bất động sản đã phát hiện 23 công ty thực hiện không đúng những quy định pháp luật về vận hành kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Trong đây, có 5 công ty không vận hành ngành nghề liên quan đến vận hành kinh doanh bất động sản như đã đăng ký kinh doanh, 18 công ty vẫn còn thiếu sót, sai phạm khi kinh doanh dịch vụ bất động sản (không thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng gửi về Sở Xây dựng, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh,…).

Qua kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 công ty có tổng số tiền phạt 105 triệu đồng, chấn chỉnh và đề nghị khắc phục sai phạm đối có những công ty còn lại. Đối có công ty vi phạm chế độ báo cáo, đoàn kiểm tra đã chấn chỉnh và đề nghị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công ty TNHH Coastal Land khắc phục việc đưa sản phẩm không đủ điều kiện kinh doanh lên sàn chuyển nhượng.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, danh sách Cục Thuế tỉnh cung cấp có tới 114 công ty vận hành trong lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản, trong đây ở TP. Nha Trang có 74 công ty. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực ở chỉ có 57 công ty. Đáng chú tâm, đoàn chỉ kiểm tra được 24 công ty. Nguyên nhân do 1 số công ty khi chuyển đổi văn phòng không để lại địa chỉ liên hệ, không có người đại diện theo quy định của pháp luật…Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net