HoREA kiến nghị chưa cần thiết giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn xuống 40% từ năm 2019

Hiệp hội BDS TPHCM (HoREA) vừa gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục cho phép 1 số tổ chức tín dụng được sử dụng mật độ tối đa 45% của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn trong năm 2019.

Cụ thể, theo HoREA chưa nên ứng dụng quy định kể từ ngày 01/01/2019, 1 số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn.

“Căn cứ diễn biến thực ở của phân khúc BDS 9 tháng đầu năm 2018, và dự đoán tình hình phân khúc năm 2019, Hiệp hội cảm thấy quy định kể từ ngày 01/01/2019, 1 số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ còn được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn; kể từ ngày 01/01/2019, là chưa cần thiết và chưa thích hợp có thực tiễn và cũng chưa cung cấp được đề nghị phát triển ổn định của phân khúc BDS”, văn bản của HoREA khẳng định.

HoREA đưa ra 4 nguồn gốc ở sao chưa nên ứng dụng quy định kể từ ngày 01/01/2019, 1 số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn.

Thứ nhất, giai đoạn này oanh nghiệp BDS làm việc kinh doanh cần nguồn vốn trung hạn, dài hạn. Ở 1 số nước phát triển thì 1 số quỹ đầu tư và phân khúc chứng khoán là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho phân khúc BDS; Nguồn vốn tín dụng chủ yếu phục vụ người mua nhà, trong khi đa số người tiêu dùng ở 1 số nước này chọn lọc phương thức thuê nhà.

Ở nước ta, trong thời gian qua, 1 số công ty BDS tùy thuộc rất lớn vào nguồn vay tín dụng ngân hàng, và nguồn vốn huy động trước từ bạn, mà đa số bạn cũng vay ngân hàng để mua nhà. Nhưng do nguồn vốn huy động tiết kiệm ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nên 1 số ngân hàng chưa cung cấp được nhu cầu vốn của phân khúc BDS.

Cũng theo HoREA, theo quy định của Luật Kinh doanh BDS, tùy theo quy mô quy mô dự án, chủ đầu tư phải có vốn chủ có 15% hoặc 20% vốn đầu tư, còn lại 80-85% nhu cầu vốn thì chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và vốn huy động từ bạn. Trong 08 tháng đầu năm 2018, dư nợ BDS cả nước chiếm tỷ trọng dao động 7% tổng dư nợ tín dụng, chưa bao gồm 1 phần tín dụng tiêu dùng có liên quan BDS. Nếu thống kê cả phần tín dụng tiêu dùng có liên quan BDS thì tỷ trọng tín dụng BDS lên đến dao động 14,43%.

Tại đô thị Hồ Chí Minh, dư nợ BDS là 10,8% cao hơn mức bình quân của cả nước. Nếu tính cả tín dụng cho vay tiêu dùng có liên quan BDS thì cho vay BDS trên địa bàn đô thị chiếm tỷ trọng dao động 15% tổng dư nợ. Điều này có tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống tín dụng và cả công ty BDS.

Riêng việc tìm kiếm nguồn vốn thay thế từ 1 số quỹ đầu tư BDS và phân khúc chứng khoán vẫn chưa khả quan, vì cho đến nay, bên cạnh vài quỹ đầu tư tài chính nước ngoài như Vinacapital, Dragoncapital, HomeCredit…, cả nước mới chỉ có 01 Quỹ đầu tư BDS là TCREITthuộc Techcombank có số vốn điều lệ rất nhỏ chỉ có 50 tỷ đồng, nên chưa huy động được nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn trong nước và cũng chưa cung cấp được nhu cầu vốn rất lớn của phân khúc BDS; Thị trường chứng khoán vẫn chưa trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của phân khúc BDS do mới chỉ có rất ít công ty BDS niêm yết;

Thứ hai, phân khúc BDS bị sụt giảm mạnh trong 09 tháng đầu năm 2018 cả về nguồn cung dự án, sản phẩm và cả về chuyển nhượng trên toàn bộ 1 số phân khúc phân khúc. Bên cạnh đây, đã xuất hiện các cơn sốt ảo cục bộ giá đất nền, đất nông nghiệp, đất phân lô trái phép ở 1 số khu vực trong cả nước đã hút 1 nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn xã hội không nhỏ, đã tác động tiêu cực đến phân khúc. Đến nay, tình hình sốt ảo giá đất đã được kiểm soát nhưng vẫn còn phải tiếp tục khắc phục các hệ quả tiêu cực.

Thứ ba, tăng trưởng tín dụng 08 tháng đầu năm 2018 đạt dao động 9% chỉ bằng hơn 1 nửa so có chỉ tiêu 17% cả năm 2018; Tăng trưởng tín dụng BDS rất thấp, chỉ đạt 4,55% so có cộng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong 03 năm gần đây;

Thứ tư, ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 02/08/2018 chủ trương: Không tham khảo, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp độc đáo); Kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng vào 1 số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như BDS, chứng khoán, BOT, BT giao thông; Kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến BDS“, nên trên thực ở, 1 số ngân hàng khó còn “room” tín dụng để cho vay BDS.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net