HoREA: Cần thực hiện điều tra xã hội học trước khi thu hồi đất

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thành ủy TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM, UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.HCM để góp ý dự thảo Quy định về quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

Theo HoREA, trong một số năm qua, khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư ở 1 số dự án đã xảy ra 1 số vấn đề như 1 số trường hợp người dân không dự họp thông báo thu hồi đất, không hợp tác trong quá trình đo đạc, kiểm đếm, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, không bàn giao đất thu hồi, không chấp hành chọn lọc của cơ quan có thẩm quyền.

Một số trường hợp khiếu kiện, thậm chí dẫn đến khiếu kiện gay gắt, đông người, kéo dài, tiềm ẩn nhân tố gây bất ổn xã hội. Có nhiều trường hợp không nhận nền nhà hoặc nhà tái an cư dẫn đến dư thừa.

Một trong một số lý do là thiếu công tác điều tra xã hội học và chất lượng một số cuộc họp trực tiếp có người dân trong khu vực có đất thu hồi không cao, chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, tình cảnh của người có đất thu hồi. Dẫn đến hệ quả là công tác thi công chính sách bán hàng và phương án bồi thường, hỗ trợ tái an cư chưa sát thực ở cuộc sống, chưa cung cấp đúng nhu cầu của người dân.

HoREA cho rằng, tinh thần của Luật Đất đai là cơ quan có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái an cư đến người dân trong khu vực có đất thu hồi, để người dân hiểu rõ chủ trương và tham dự thảo luận dân chủ để bảo vệ ích lợi hợp pháp cũng như một số nghĩa vụ của mình khi Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, Luật Đất đai chưa có quy định về công tác điều tra xã hội học trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái an cư ngay từ thời điểm Thứ nhất thông báo chủ trương thu hồi đất và xuyên suốt quá trình thực hiện công tác thu hồi đất.

Thực hiện tốt công tác điều tra xã hội học sẽ giúp cho cơ quan Nhà nước nắm vững nhu cầu, tình cảnh, sinh kế, kể cả tâm tư, nguyện vọng của người có đất bị thu hồi, giúp cho việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái an cư được sát thực ở và thích hợp có nhu cầu của người dân, tránh được hiện trạng dư thừa nhà tái an cư như trong một số năm gần đây.

Do vậy, HoREA kiến nghị bổ sung vào dự thảo nội dung quy định công tác điều tra xã hội học trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngay từ thời điểm Thứ nhất thông báo chủ trương thu hồi đất để thống nhất có quy định ở điều 38 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND TP.HCM.

HoREA cũng rất hoan nghênh Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM” đã quy định suất tái an cư tối thiểu là 30m2 căn hộ cao tầng chung cư hoặc 45 m2 nền nhà để hỗ trợ cho đối tượng tái an cư.

Nếu có chênh lệch giữa giá trị căn hộ cao tầng, nền đất hộ dân được bố trí có số tiền hộ dân nộp lần đầu thì sẽ được trả góp có thời hạn tối đa là 15 năm và được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Trường hợp có gặp khó khi đến nơi ở mới chưa có việc làm ổn định thì được chậm trả tiền mua nhà hoặc hoãn trả tiền thuê nhà trong thời hạn không quá 5 năm.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net