Hơn 77 triệu USD vốn FDI rót vào bất động sản tháng 1/2018

Theo báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ trong tháng 1/2018, lĩnh vực nhà đất đã lôi kéo 77,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngoài ra, tháng 1 năm 2018, tổng số công ty thành lập mới và công ty quay trở lại vận hành của cả nước là 15.426 công ty.

Riêng lĩnh vực nhà đất có 461 công ty thành lập mới, tăng 47,8% so có cộng kỳ năm 2017. Số vốn đăng ký của lĩnh vực này trong tháng đầu năm 2018 tăng 17,9% (17.562 tỷ đồng) so có cộng kỳ năm trước.

Cũng theo Cục đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI trong tháng đầu năm 2018 tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Theo đây, riêng tháng 1/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so có cộng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so có cộng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc đứng địa điểm thứ nhất có tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư đăng ký là 199 triệu USD, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hồng Kông đứng địa điểm thứ 3 có tổng vốn đầu tư đăng ký là 147,4 triệu USD, chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

1368 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *