Hơn 15 ngàn tỷ đồng chuyển đổi dự án KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị

Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) được giao làm đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 có tổng mức đầu tư hơn 15,1 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 7,6 ngàn tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 2,5 ngàn tỷ đồng, chi phí hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gần 1,3 ngàn tỷ đồng, còn lại là một số chi phí khác.

Theo lộ trình, đề án sẽ chia làm 3 giai đoạn thực hiện và sẽ hoàn thành vào năm 2025. Tổng diện tích đất có thể kinh doanh toàn dự án là hơn 161 héc ta. Dự kiến, Khu trọng điểm hành chính tỉnh sẽ di dời về đó. Hiện tại, KCN Biên Hòa 1 đang có 82 doanh nghiệp thuê đất.

Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn thời hạn thuê đất từ 20-33 năm. Số lao động trong KCN sẽ nghỉ việc khi các công ty di dời khoảng 11 ngàn người. Dự án nói trên đang gặp một số khó khăn về chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp phải di dời, thủ tục đầu tư dự án, xử lý diện tích đất công…

Đến thời điểm này, Sonadezi đã thi công nội dung đề án gửi Sở Kế hoạch – đầu tư và một vài thành viên ban chỉ đạo lấy ý kiến và chỉnh sửa hoàn chỉnh nội dung đề án. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp có Sonadezi lập quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1 /2.000 chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu thành thị thương mại, dịch vụ, điều chỉnh cục bộ đã được tỉnh phê duyệt.

Hiện Sonadezi đang cộng có TP. Biên Hòa rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất ở vị trí dự án để gửi Sở Tài nguyên- môi trường tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng nhận định rằng dự án này đang được triển khai rất chậm. Sắp tới, các sở ngành phải xem Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 là việc làm cần ưu tiên thực hiện thứ 2 sau Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến năm 2022 chấm dứt hoạt động các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch – đầu tư, Sở Tài nguyên – môi trường và Ban Quản lý một vài khu công nghiệp phối hợp có Tổng công ty Sonadezi rà soát lại một vài hợp đồng thuê đất ở KCN Biên Hòa 1; khảo sát lại một vài công ty để có thêm tài liệu (như ngành nghề sản xuất, loại hình công ty, số lao động, hình thức chuẩn bị di dời) và trình làng một vài vị trí để công ty chọn lọc đến.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *