Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị sửa hàng loạt điều luật

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Xây dựng 2014, luật Nhà ở 2014, luật Kinh doanh nhà đất 2014, luật Quy hoạch thành thị 2009, là cần thiết để cung cấp đề nghị thực tiễn giai đoạn này và sắp tới.

Theo HoREA, nguyên nhân cần sửa đổi, bổ sung là bởi trong quá trình thực hiện 4 luật này và những luật về đầu tư, kinh doanh (luật Đất đai, luật Đầu tư, luật Đấu thầu…), bộc lộ 1 số bất cập, không thích hợp có thực tiễn như: thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép thi công còn dài, điều kiện cấp giấy phép thi công đối có 1 số đối tượng công trình còn chưa thích hợp có thực tiễn.

Bên cạnh đây, quy trình cấp giấy phép thi công, thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật lẽ ra phải được quy định trong “1 quy trình – thủ tục hành chính”, nhưng giai đoạn này lại “bị tách ra thành 3 quy trình – thủ tục hành chính”, hoặc phân cấp thẩm duyệt kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật chưa hợp lý; chưa có hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho loại hình sản phẩm nhà đất du lịch nghỉ dưỡng (condotel, nhà phố, villa trong khu du lịch).

Ngoài ra, cũng theo HoREA, 1 số quy định về đất ở, chọn lọc chủ trương đầu tư chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; 1 số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cung cấp đề nghị theo quy định của luật Đầu tư, điều kiện đầu tư kinh doanh đối có 1 số ngành nghề còn phức tạp; chọn lọc giải đáp lập quy hoạch thi công, quy hoạch thành thị chưa cung cấp đề nghị thực ở…

Trong những kiến nghị sửa đổi luật Xây dựng, HoREA kiến nghị bổ sung đối tượng được miễn giấy phép thi công, bao gồm: công trình thi công thuộc dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn về thi công thẩm định kiến trúc thi công hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc đầu tư;

Công trình thi công nhà ở đơn lẻ của cá nhân, hộ gia đình ở những khu vực thành thị đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc kiến trúc thành thị được phê duyệt; 1 số công trình quảng cáo, công trình diện tích nhỏ khác, nhằm góp phần giảm thủ tục cấp giấy phép thi công đối có 1 số công trình diện tích nhỏ, dễ làm hoặc đã được nhà nước kiểm soát về quy hoạch, kiến trúc thi công.

Một vấn đề nan giải khác theo HoREA, TP.HCM có gần 13 triệu dân, trong đây có dao động 3 triệu người nhập cư, đa số người nhập cư phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập. Tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp có 274.622 công nhân, lao động, trong đây có 69% là người ngoại tỉnh, và chỉ có 8,54% có chỗ ở ở những khu nhà lưu trú chính quy; hơn 90% phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập. Thành phố còn có dao động 500.000 sinh viên, 80% là người ngoại tỉnh, đa số cũng phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập.

Trước thực ở đây, về phát triển nhà ở xã hội cho thuê dạng phòng trọ, nhà trọ, HoREA kiến nghị sửa đổi luật Nhà ở 2014 theo hướng cho phép công ty được đầu tư phát triển nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê.

Theo HoREA, luật Nhà ở 2014 cho phép cá nhân nước ngoài có quyền có nhà ở. Tuy nhiên, trên thực ở, giai đoạn này người nước ngoài chưa được thực hiện đầy đủ những quyền của chủ có nhà ở như: chưa được quyền phân phối lại nhà ở cho người Việt Nam, hoặc cho cá nhân nước ngoài, mà chỉ được phân phối lại cho chủ đầu tư… Do vậy, cũng cần nới rộng quyền của chủ có nhà ở đối có tổ chức, cá nhân nước ngoài.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *