Hiến kế cho thành phố đặc thù, đô thị thông minh

Canhoorchidpark.net

Quốc hội đã phê duyệt cho TP HCM áp dụng cơ chế đặc biệt trong 5 năm tới, bởi thế việc thi công đô thị thông minh sẽ có điều kiện phát triển thuận lợi, đem lại hiệu quả cao trong quản lý và phát triển đô thị đầu tàu này.

Vấn đề quan trọng nhất GĐ này là ngay từ GĐ đầu, chúng ta cần lập 1 chiến lược về thi công và phát triển đô thị thông minh giúp TP HCM có thể phát triển khả quan, hài hòa, hợp tác tốt giữa một số đơn vị trong đô thị cũng như giữa đô thị có một số đô thị thông minh khác trong tương lai, hướng đến các mục tiêu giá trị thống nhất và đến việc cùng nhau đem lại hiệu quả cùng hưởng về mọi mặt trong suốt quá trình phát triển đô thị và phát triển quốc gia.

ĐÔ THỊ THÔNG MINH LÀ GÌ?

Dựa trên một số giá trị tổng thể của đô thị thông minh theo bí kíp địa cầu và một số định hướng phát triển đô thị thích hợp có Việt Nam, chúng ta có thể định nghĩa:

Hiến kế cho đô thị đặc biệt, đô thị thông minh - Ảnh 1.
Hiến kế cho đô thị đặc biệt, đô thị thông minh - Ảnh 2.

“Đô thị thông minh là đô thị sử dụng công nghệ tài liệu và truyền thông (ICT – Information Communication Technology) và mạng lưới thiết bị kết nối qua internet (IoT – Internet of Things) để làm nền móng thi công đô thị đáng sống, có quy hoạch bền vững, quản lý đô thị hiệu quả và minh bạch và có tính tranh đua đô thị cao về mọi mặt”.

Đó sẽ là các giá trị sẽ được khẳng định thông qua 8 định hướng chiến lược trong việc thi công và phát triển đô thị thông minh ở TP HCM như dưới đấy.

8 ĐỊNH HƯỚNGCHIẾN LƯỢC

Ưu tiên tập trung cho một số lĩnh vực đem lại

giá trị hiệu quả kinh tế.- Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước muốn phân phối sản phẩm công nghệ giúp thi công đô thị thông minh, như: IBM, Cisco, Microsoft, VNPT, FPT… Chính quyền cần sáng suốt chọn một số công nghệ đã được thực hiện thành công để áp dụng cho một số lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế cao so có vốn đầu tư, tránh chọn một số công nghệ mới và tốn kém nhưng chỉ còn đang được thử nghiệm hoặc chỉ thuê dịch vụ biện pháp công nghệ bao gồm việc cập nhật không ngừng nghỉ, vì giá thành cho biện pháp công nghệ cao thường giảm nhanh hằng năm.

Tại TP HCM, việc áp dụng một số biện pháp công nghệ thông minh nên ưu tiên cho một số đề nghị bức thiết nhất và có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao, như chính quyền điện tử, quản lý đô thị, giao thông vận tải, hạ tầng, môi trường, tiết kiệm năng lượng, y tế và sức khỏe, an ninh trật tự, giáo dục, viễn thông.

Tạo dựng cơ cấu quản lý thông minh trên nền móng hợp tác nhóm.- Đô thị thông minh làm việc do con người và vì con người. Con người là chủ thể, công nghệ chỉ đâyng vai trò hỗ trợ việc quản lý đô thị sao cho hiệu quả.

Các làm việc quản lý và sử dụng công nghệ thông minh cần đặt trên nền móng hợp tác nhóm, bao gồm việc đào tạo cán bộ quản lý biết phối hợp thông qua công nghệ thông minh, bồi dưỡng cư dân biết hợp tác và sử dụng một số áp dụng thông minh. Việc hợp tác giữa một số nhóm quản lý đô thị theo chuyên đề và một số nhóm người sử dụng là làm việc trọng điểm và quan trọng nhất trong việc đem lại hiệu suất áp dụng công nghệ cao và hiệu quả. Do đây, việc áp dụng công nghệ thông minh không chỉ giới hạn trong một số đơn vị quản lý đô thị mà còn phải mở rộng cho người dân cùng tham dự.

Cải tổ tư duy và hệ thống quản lý thích hợp có việc áp dụng công nghệ thông minh.- Việc tích hợp công nghệ thông minh sẽ chỉ hiệu quả nếu thực hiện song hành có việc cải tổ hệ thống, đổi mới tư duy quản lý đô thị theo khoa học.

Chính quyền cần mau chóng lập 1 chiến lược quốc gia về phát triển đô thị thông minh cho TP HCM, không chỉ về mặt công nghệ mà cả về mặt đổi mới tư duy quản lý và cải tổ cơ cấu tổ chức hành chính đô thị thích hợp có xu hướng đô thị thông minh kết nối mạng, để có thể lập kế hoạch phát triển đô thị thông minh, vừa thích hợp có nhu cầu của địa phương vừa hướng đến việc kết nối liên thông có một số đô thị khác.

Tối ưu hóa hiệu quả áp dụng công nghệ thông minh thông qua kết nối tài liệu đa chiều.- Chất lượng tài liệu và kết nối tài liệu đa chiều giúp tối ưu hóa hiệu quả áp dụng công nghệ thông minh cho việc quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý giao thông và chính quyền điện tử.

Để làm được điều này, một số sở, ban, ngành cần không ngừng nghỉ cập nhật tài liệu lên mạng cơ sở dữ liệu dùng chung, ví dụ mạng GIS và mạng tài liệu hành chính đô thị, theo 1 nguyên tắc thống nhất có độ chính xác cao. Khi bảo đảm được chất lượng tài liệu đầu vào thì một số cơ quan quản lý có thể cùng đề xuất một số biện pháp đầu ra có chất lượng.

Giải quyết một số vấn đề trọng điểm của đô thị bằng tư duy đa ngành và đa chiều, áp dụng công nghệ thông minh.- Nhiều vấn đề trọng điểm của đô thị có thể được xử lý rất hiệu quả thông qua phối hợp đa ngành và công nghệ thông minh. Với hiện trạng một số sở, ban, ngành ở một số đô thị Việt Nam vẫn còn làm việc khá độc lập, ít liên kết có nhau, việc áp dụng công nghệ mới chỉ hiệu quả cao, khi việc đổi mới tư duy theo hướng hợp tác đa ngành đi trước 1 bước, bao gồm công tác bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên viên.

Để phục vụ đề nghị cần không ngừng nghỉ đào tạo nhân lực, nâng cấp hệ thống và cho việc phát triển công nghệ tài liệu quốc gia trong tương lai, cần khuyến khích thi công và phát triển một số tập đoàn công nghệ cũng như khu đô thị công nghệ, khu tìm hiểu và phát triển R&D và khu đô thị TP HCM.

Trong đây, khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Đại học Công nghệ Thủ Đức tương lai (bao gồm ĐHQG TP HCM, Khu Công nghệ cao TP HCM – SHTP, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Fulbright cùng khu dân cư kế bên) là hai nơi cần có chính sách phân phối hàng khuyến khích ưu tiên phát triển đô thị thông minh vì đây cũng sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc phát triển đô thị thông minh theo kế hoạch dài hạn.

Lập kế hoạch phối hợp và biện pháp xử lý tình huống cho suốt quá trình phát triển đô thị thông minh.- Việc phát triển đô thị thông minh là 1 quá trình dài và có thể có nhiều tình huống phát sinh chưa có tiền lệ, bởi thế một số địa phương cần được giải đáp trong việc lập kế hoạch phối hợp và biện pháp xử lý tình huống.

Trước hết, cần trao trách nhiệm, quyền hạn cho ban chỉ đạo và điều hành phát triển đô thị thông minh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của UBND và Thành ủy TP HCM cùng sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Trong quá trình phát triển, tùy theo nhu cầu phát triển một số lĩnh vực trọng điểm trong từng GĐ mà có thể lập ra một số tiểu ban chuyên trách có sự tham dự của một số sở, ban, ngành có liên quan, ví dụ về quản lý giao thông, bảo vệ môi trường và quản lý hành chính điện tử. Cần dự kiến nhiều biện pháp tình huống, sao cho nếu có xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc tấn công mạng tài liệu thì làm việc đô thị vẫn có thể làm việc thông thường theo phương án dự phòng mà không cần lệ thuộc vào mạng tài liệu.

Trong tương lai xa hơn, cần thi công chiến lược dự kiến cho việc phát triển mạng đô thị thông minh trên toàn quốc kết nối tốt có nhau và có một số vùng đô thị, quốc gia cũng như quốc tế.

Nâng cao giá trị bản sắc đô thị thông minh và thi công một số cùng đồng sống và làm việc đa dạng có nhiều cấp độ áp dụng công nghệ thông minh.- Trọng tâm của đô thị thông minh là phải hướng đến việc phục vụ con người, xem đây là cơ sở cho việc đổi mới quản lý và công nghệ. Việc áp dụng công nghệ thông minh cần giúp tăng giá trị sinh hoạt cùng đồng và bản sắc cho đô thị, thay vì làm đô thị phát triển thành máy móc, vô hồn giống nhau.

Để được bởi thế, cần chú tâm tìm hiểu hiện trạng kinh tế xã hội và nhu cầu sống và làm việc của người dân, để hình thành một số cùng đồng sống và làm việc đa dạng có sự hỗ trợ của nhiều cấp độ áp dụng công nghệ thông minh. Bởi vì mỗi cùng đồng trong đô thị sẽ có nhu cầu sử dụng khác nhau về mặt công nghệ cao, thậm chí sẽ có các cùng đồng không mong muốn hoặc không cần đến nhiều áp dụng công nghệ cao trong cuộc sống.

Học hỏi 1 một sốh chọn lựa một số bí kíp quốc tế về phát triển đô thị thông minh.- Kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh trên địa cầu GĐ này rất đa dạng, có một số mức độ thành công khác nhau, đa số đều đang trong thời kỳ thử nghiệm và phát triển. Ví dụ như chương trình Quốc gia thông minh (Singapore), chương trình Chính phủ số hóa (Malaysia), chương trình Đô thị thông minh Fujisawa (Nhật Bản), dự án 100 đô thị thông minh (Ấn Độ)…

Kinh nghiệm thực tiễn ở Ấn Độ trong việc phát triển hệ thống metro có 1 công nghệ duy nhất, trong khi huy động vốn từ nhiều quốc gia khác nhau theo dự án ODA cũng là bài học bí kíp rất quý cho việc chọn 1 công nghệ metro chủ đạo cho hệ thống metro trên toàn quốc nhằm giảm giá thành làm việc và bảo trì cũng như phát triển 1 nền công nghiệp metro quốc gia cho Việt Nam trong tương lai.

***

Với lợi thế của người đi sau, chúng ta chỉ nên học hỏi và áp dụng chọn lựa cho Việt Nam các bí kíp đã được kiểm chứng thành công. Quan trọng là một số bài học bí kíp đây sẽ được trao đổi, chia sẻ và đưa vào 1 quy chuẩn chung cho toàn quốc, tránh hiện trạng một số đô thị trên cả nước chọn các công nghệ và cơ cấu quản lý không tương thích có nhau, gây gặp khó cho việc kết nối đô thị thông minh quốc gia sau này.

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HCM:

Phát triển hơn, đâyng góp nhiều hơn

TP HCM có dân số đông nhất nước, diện tích kinh tế lớn nhất nước nên làm việc, làm việc của TP phải khác có cả nước. Chính vì cái khác này mà từ năm 2005, lãnh đạo TP đã tìm hiểu cần có chính sách phân phối hàng cho TP, khi đây mới đưa ra vấn đề chính quyền đô thị.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, TP HCM đã kiến nghị Quốc hội và Chính phủ thí điểm cơ chế, chính sách phân phối hàng đặc biệt để giúp TP phát triển.

Trong quá trình trao đổi, TP HCM phải trả lời được 3 câu hỏi là TP có đặc biệt gì? Vì sao thời gian qua TP HCM không có cơ chế đặc biệt mà vẫn phát triển? Vì sao TP HCM cần phải có cơ chế đặc biệt?

Cơ chế đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho TP phát triển, đâyng góp nhiều hơn cho cả nước mà không làm một sốh tân toàn bộ điều kiện tài chính có đất nước đã được Quốc hội thông qua trong 5 năm.

Đến nay, HĐND TP đã có nghị quyết, UBND TP đã có kế hoạch, nhân dân quan tâm, báo chí vào cuộc, TP tin tưởng 2018 là năm khởi đầu của 3 năm đột phá, đổi mới cơ chế chính sách phân phối hàng, thể chế làm việc của TP HCM trên nền móng Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội. Qua đây, hằng tháng, hằng quý, hằng năm nhìn lại thấy cuộc sống nhân dân có tiến bộ, kinh tế phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững; niềm tin, niềm vui trở thành không ngừng nghỉ trong lòng mỗi con người, mỗi gia đình; mỗi cán bộ, công chức càng quyết tâm hơn, tự hào hơn về sự đâyng góp cho TP, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

TRƯỜNG HOÀNG ghi

Trước đề án thi công đô thị thông minh, Sài Gòn nhìn từ trên cao bề ngoài như thế nào?

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *