Hàng loạt thủ tục về đất đại tại Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết xuống không quá 10 ngày làm việc

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 31-8-2018 của UBND đô thị về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26-11-2014.

Theo đây, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian tham khảo xử lý đối có trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định…, thời gian (ngày làm việc) thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho công trình thi công của tổ chức đầu tư thi công là không quá 15 ngày (giảm 5 ngày).

Thời gian cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền có công trình thi công do bị mất là không quá 10 ngày (giảm 20 ngày).

Đối có thủ tục chuyển đổi, mua phân phối, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền có tài sản gắn liền trên đất…, thực hiện theo Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ có thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 5 ngày làm việc (giảm 2 ngày).

Thủ tục đăng ký biến động đất đai đối có trường hợp thành lập công ty tư nhân, mua phân phối dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty, thực hiện theo quy định ở Điều 83 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày).

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất trong một vài trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất của nhóm người sử dụng đất…, thực hiện theo quy định ở Điều 84 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày (giảm 5 ngày).

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất do một vàih tân tài liệu về người được cấp giấy chứng nhận; một vàih tân về hạn chế quyền sử dụng đất; một vàih tân về nghĩa vụ tài chính; một vàih tân về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, thực hiện theo quy định ở Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày).

Tại chọn lọc này, UBND TP Đà Nẵng còn bổ sung thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền có nhà ở, giấy chứng nhận quyền có công trình thi công đã cấp, thực hiện theo quy định ở Điều 86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP có thời gian giải quyết và trả kết quả không quá 10 ngày làm việc.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net