Hàng loạt bộ ngành được giao lập 39 quy hoạch quốc gia

Các lĩnh vực được lập quy hoạch gồm kết cầu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn phong phú sinh học…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 995/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho những Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đây, Thủ tướng giao những Bộ lập 39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong những lĩnh vực: Kết cầu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn phong phú sinh học.

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng có 27 quy hoạch như: Quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển, cảng hàng không, sân bay; Quy hoạch tổng thể về năng lượng; Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế… do những Bộ: Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Xây dựng tổ chức lập.

Trong sử dụng tài nguyên, những Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an được giao nhiệm vụ lập 10 quy hoạch như Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lâm nghiệp…

Quy hoạch bảo vệ môi trường và Quy hoạch tổng thể bảo tồn phong phú sinh học sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập.

Thủ tướng đề nghị những Bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp có những Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thi công nhiệm vụ lập Quy hoạch, tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và văn bản giải đáp thi hành, trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giải đáp những Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia, nhằm chắc chắn tính thống nhất của quy hoạch ngành quốc gia có những quy hoạch cấp quốc gia quy định ở Luật Quy hoạch.

Đề xuất phân lại vùng kinh tế để thi công quy hoạch vùngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net