Hàn Quốc sẽ tham gia cùng Đà Nẵng quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị

Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật về phát triển, quy hoạch, hoạt động và quản lý hệ thống đường sắt đô thị cho đô thị Đà Nẵng” do UBND đô thị đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Keximbank đưa vào danh mục viện trợ không hoàn lại (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc GĐ 2018-2020 đã được chọn để thực hiện trong năm 2018.

Đây là dự án thuộc khuôn khổ chương trình Chia sẻ kiến thức Hàn Quốc (KSP) do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cho 1 vài nước tham dự nhằm hợp tác nghiên cứu kỹ, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực giao thông công cộng.

Nội dung chính của đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: rà soát, phân tách quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị như tàu điện ngầm, Tramway, LRT…; chia sẻ kiến thức về phát triển, quy hoạch và quản lý, hoạt động đường sắt đô thị Hàn Quốc như Metro, LRT, BRT và Tramway; nghiên cứu kỹ, đề xuất 1 vài nội dung điều chỉnh quy hoạch giao thông công cộng, thi công chiến lược, kế hoạch thực hiện, mô hình quản lý hệ thống; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức đô thị; giải đáp chính sách bán hàng cho hệ thống quy hoạch, hoạt động và quản lý đường sắt đô thị dự án.

Phía Ngân hàng Keximbank cho rằng trên cơ sở làm việc, thảo luận ý kiến có Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, Keximbank sẽ nỗ lực hết mình để đưa ra nghiên cứu kỹ hoàn chỉnh nhất nhằm đề xuất có đô thị Đà Nẵng về quy hoạch giao thông công cộng tổng thể nhìn chung, cũng như quy hoạch đường sắt đô thị nói riêng.

Theo đò, thông qua chương trình chia sẻ kiến thức KSP, Ngân hàng Keximbank mong muốn đâyng góp vào quá trình hiện thực hóa quy hoạch phát triển của Đà Nẵng không chỉ bằng 1 vài nghiên cứu kỹ mà còn cung cấp 1 vài khoản hỗ trợ kỹ thuật khác nhằm triển khai thực hiện 1 vài dự án cụ thể. Từ đây, đơn vị này yêu cầu đô thị Đà Nẵng đưa ra đề xuất về 1 số dự án trọng tâm cần kêu gọi đầu tư để Ngân hàng Keximbank tiếp tục tìm kiếm nguồn viện trợ ODA cho 1 vài dự án này.

UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Giao thông vận tải làm việc, phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu về quy hoạch hệ thống giao thông vận tải đô thị, trong đây bao gồm quy hoạch hệ thống giao thông công cộng, giao thông đường sắt.

TP Đà Nẵng cũng đã đề xuất 1 số dự án trọng tâm, động lực cần kêu gọi đầu tư trong thời gian tới như: thi công hệ thống giao thông ngầm; dự án kết nối Đà Nẵng – Hội An bằng hệ thống giao thông vận tải công cộng lớn; dự án nâng cấp dịch vụ đường sắt Đà Nẵng – Huế phục vụ du lịch; hỗ trợ báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi thi công đô thị thông minh; dự án thi công Cảng Liên Chiểu GĐ 1…Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net