Hải Phòng: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vì sơ suất trong thủ tục thu hồi, bàn giao đất

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành chọn lọc về việc kiểm điểm, khiển trách 1 loạt một số cán bộ ở một số sở, ngành vì để xảy ra sơ suất trong việc thu hồi, bàn giao đất ở khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mới đấy, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành chọn lọc số 2563/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của 1 số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo liên quan đến vấn đề thu hồi, bàn giao đất ở khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cụ thể, sau khi xét đơn khiếu nại ghi ngày 18.7.2017 của 1 số công dân thôn 5 xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo), báo cáo và công văn của Thanh tra đô thị về việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chọn lọc:

Giữ nguyên chọn lọc số 2966/QĐ-UB ngày 22.12.2005 của UBND đô thị về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để làm các con phố và quy hoạch mở rộng Khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học.

Bên cạnh đây, UBND đô thị đề nghị giữ nguyên chọn lọc số 2967/QĐ-UB ngày 22.12.2005 về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để thực hiện dự án các con phố vào Khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và múa rối nước truyền thống xã Nhân Hòa.

UBND đô thị giao sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham khảo, kiểm điểm, nghiêm túc rút bí kíp đối có một số cán bộ có liên quan đến việc lập tờ trình số 320, 321, 322, 323/TT-STNMT ngày 19.12.2005 và tham mưu cho UBND đô thị ban hành chọn lọc số 2966/QĐ-UB và chọn lọc số 2967/QĐ-UB cộng ngày 22.12.2005 có nội dung vừa thu hồi đất, vừa giao đất.

Mặt khác, Chủ tịch đô thị giao UBND huyện Vĩnh Bảo có trách nhiệm tham khảo, kiểm điểm, nghiêm túc rút bí kíp đối có một số cán bộ có liên quan đến việc không tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất và chọn lọc thu hồi đất đối có từng hộ gia đình cá nhân theo nội dung ở chọn lọc số 2966/QĐ-UB và chọn lọc số 2967/QĐ-UB ngày 22.12.2005 của UBND đô thị.

Cuối cộng, UBND đô thị đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Bảo nghiêm túc chấn chỉnh, rút bí kíp trong việc lưu trữ hồ sơ, phối hợp cung cấp thông tin cho Thanh tra đô thị trong quá trình giải quyết khiếu nại.Tìm hiểu thêm thông tin:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net