Hà Nội: Xây tuyến đường dài 3,2km từ Ecopark đến Kiêu Kỵ

Tuyến những con phố được phê duyệt có chiều dài dao động 3,2km thuộc địa bàn xã Đa Tốn và xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt Chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố từ Khu đô thị Ecopark đi những con phố 179, huyện Gia Lâm, mật độ 1/500.

Điểm đầu (điểm 1): ở địa điểm giáp giới giữa TP.Hà Nội và tinh Hưng Yên (Khu đô thị Ecopark), xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Điểm cuối (điểm 21) giao có tuyến những con phố 179 ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Về diện tích mặt cắt ngang: Từ điểm 1 (giáp giới Khu đô thị Ecopark) đến điểm 3A (khu vực chuẩn bị bố trí cầu vượt trực thông vượt qua tuyến những con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng): bề rộng mặt cắt ngang điển hình 30m, gồm: Lòng những con phố xe chạy rộng 2×7= 14m; vỉa hè hai bên rộng 2x8m.

Từ điểm 3A đến điểm 3B: nằm trong khu vực chuẩn bị bố trí nút giao khác mức, chuẩn bị bố trí cầu vượt trực thông diện tích chắc chắn 4 làn xe chạy.

Từ điểm 3 (những con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng) đến điểm 4 (giao có tuyến những con phố Kiêu Kỵ hiện có): bề rộng mặt cắt ngang được mở rộng 116m, gồm: thành phần xe chạy chính rộng 31m (lòng những con phố xe chạy 2×4 làn xe rộng 2xl4=28m, dải phân nhữngh giữa rộng 3m) và cầu vượt trực thông vượt những con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng, bề rộng bố trí đủ 4 làn xe cơ giới (B=20m).

Từ điểm 4 đến điểm 21 (điểm cuối tuyến) được nâng cấp, mở rộng trên cơ sở tuyến những con phố Kiêu Kỵ hiện có; diện tích mặt cắt ngang 30m, gồm: lòng những con phố xe chạy rộng 2×7= 14m, vỉa hè hai bên rộng 2x8m.

Riêng đối có đoạn tuyến qua khu vực công trình đền, đình, chùa Kiêu Kỵ (đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia): để hạn chế ảnh hưởng tới di tích đoạn qua công trình đền, đình, chùa Kiêu Kỵ chỉ giới những con phố đỏ phía di tích được xác định trùng hàng rào hiện có của công trình đền, đình, chùa Kiêu Kỵ; diện tích mặt cắt ngang đoạn tuyến thu hẹp 25m, gồm: lòng những con phố xe chạy rộng 2×7= 14m; vỉa hè phía di tích rộng 3m, phía còn lại rộng 8m.

Để thực hiện quy hoạch , UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới những con phố đỏ thích hợp có nội dung chọn lọc này; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư thi công .

Giao UBND huyện Gia Lâm, chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc và những đơn vị liên quan tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố được UBND đô thị phê duyệt. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho UBND những xã: Đa Tốn, Kiêu Kỵ để quản lý quy hoạch thi công dọc hai bên tuyến những con phố …

Xây tuyến những con phố rộng 30m nối Đa Tốn có xa lộ Hà Nội – Hải PhòngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net