Hà Nội xây thêm cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên

Ngày 23/3, UBND đô thị Hà Nội ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế thiết kế công trình thi công cầu vượt nút giao giữa một vài con phố Hoàng Quốc Việt và một vài con phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đây, thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế thiết kế công trình cầu thi công cầu vượt nút giao giữa một vài con phố Hoàng Quốc Việt và một vài con phố Nguyễn Văn Huyên; vị trí ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội đồng gồm 17 thành viên.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư thi công công trình giao thông đô thị Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có tính năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quy chế và vận hành thực hiện theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 về quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế thiết kế công trình thi công. Hội đồng làm việc theo Quy chế tuyển chọn do UBND Thành phố phê duyệt và có trách nhiệm thực hiện việc tuyển chọn phương án theo đúng Quy chế và nhiệm vụ thiết kế được duyệt; vận hành và hưởng một vài chế độ do Nhà nước ban hành; Hội đồng tự giải thể sau khi đã đi vào hoạt động nhiệm vụ.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *