Hà Nội trình đề án xây dựng chính quyền đô thị vào tháng 10

Hà Nội khảo sát để thi công đề án chính quyền thành thị ở quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.

Dự kiến tháng 10/2018, Hà Nội sẽ trình đề án lên Bộ Chính trị kế hoạch thi công Đề án thí điểm mô hình chính quyền thành thị đô thị Hà Nội. ở quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.

Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc cho hay, chính quyền thành thị có thể được hiểu dễ làm là chính quyền ở khu vực thành thị, để phân biệt có tổ chức chính quyền nông thôn – mô hình truyền thống.

Hà Nội trình đề án thi công chính quyền thành thị vào tháng 10 - Ảnh 1.

Chính quyền thành thị sẽ giúp giảm những bất cấp trong quản lý thành thị ở Hà Nội.

Ban chỉ đạo thi công đề án đã ban hành kế hoạch nhằm xác định công đoạn, nội dung và sẽ thành lập Tổ soạn thảo, chọn lọc đơn vị giải đáp, thi công dự thảo đề cương, báo cáo lãnh đạo đô thị cũng như xin ý kiến những chuyên gia để có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn.

Các đơn vị được tổ chức khảo sát trong quá trình thi công đề án gồm: hai quận Đống Đa, Long Biên và thị xã Sơn Tây; ở những sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Xây dựng…

Nếu như được Bộ chính trị chấp thuận, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm theo đề án và yêu cầu của đô thị Hà Nội.

Trước đây tháng 11/2017, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội thông báo Bộ Chính trị đồng tình để TP Hà Nội được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền thành thị trong khu vực những quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

2018, thí điểm mô hình chính quyền thành thị

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *