Hà Nội thí điểm lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Thủ tướng cho phép Hà Nội thí điểm tổ chức lại Đội Thanh tra thi công quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành thị …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chọn lọc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự thi công thành thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra thi công quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành thị Hà Nội.

Theo chọn lọc của Thủ tướng, Đội Quản lý trật tự thi công thành thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã ở thành thị Hà Nội có công dụng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi một số quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự thi công thành thị; được sở hữu phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND cấp huyện và sự chỉ đạo, kiểm tra, giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự thi công thành thị là thi công và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra một số trường hợp vi phạm trật tự thi công thành thị trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý một số trường hợp vi phạm trật tự thi công thành thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của UBND thành thị Hà Nội; đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính và ứng dụng một số một sốh thức khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Đội Quản lý trật tự thi công thành thị có nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi thông tin có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát tham khảo, khởi tố đối có người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự thi công thành thị theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý trật tự thi công thành thị được đề nghị một số cơ quan quản lý nhà nước cung cấp một số thông tin như hồ sơ đồ án quy hoạch thi công, giấy phép thi công và một số thông tin liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; đề nghị một số chủ đầu tư xuất trình giấy phép thi công, một số thông tin liên quan đến việc thi công công trình.

Đồng thời phối hợp có một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và có Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất có Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý trật tự thi công thành thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự thi công thành thị trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đây quản lý tổ chức bộ máy, địa điểm việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chính sách bán hàng, chế độ tiền thu nhập, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối có công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của UBND cấp huyện.

Đội Quản lý trật tự thi công thành thị gồm Đội trưởng, không quá 2 Phó đội trưởng và một số công chức. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm, kể từ ngày 10/8/2018.

TP HCM: Tiếp tục tăng tổng diện tích đất thành thịTìm hiểu thêm thông tin:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net