Hà Nội sắp có tuyến đường mới chạy qua thị trấn Tây Đằng, Ba Vì

Tuyến một số con phố này chuẩn bị có chiều dài dao động 0,5km có lòng một số con phố rộng 11m, hai bên rộng 2x6m.

Theo chọn lọc, tuyến một số con phố có chiều dài dao động 0,5km, thuộc địa bàn thị trấn Tây Đằng; điểm đầu tuyến (điểm 1) giao có một số con phố Quốc lộ 32 ở dao động Km54+500; điểm cuối tuyến (điểm 3) giao có tuyến một số con phố tránh Quốc lộ 32 ở dao động Km1+100. Chiều rộng mặt cắt ngang một số con phố 23m gồm: lòng một số con phố rộng 11m, hè hai bên rộng 12m.

UBND đô thị Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới một số con phố đỏ thích hợp; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt. UBND huyện Ba Vì chủ trì, phối hợp có một số cơ quan có liên quan tổ chức ra mắt công khai hồ sơ chỉ giới một số con phố đỏ được phê duyệt kèm theo chọn lọc này để một số tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý thi công hai bên tuyến một số con phố theo quy định…

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *