Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường khu đô thị Gia Lâm tới ga Phú Thị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng mới ký Quyết định số 4126/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố từ khu thành phố Gia Lâm tới ga Phú Thị, mật độ 1/500.

Tổng chiều dài tuyến một vài con phố là 775m, điểm đầu giao có tuyến một vài con phố B=40m thuộc quy hoạch chi tiết khu thành phố Gia Lâm và điểm cuối giao có một vài con phố quy hoạch B=22m giáp giới có ga Phú Thị, tuyến lối đi qua khu vực xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Tuyến một vài con phố được quy hoạch có diện tích mặt cắt ngang một vài con phố rộng 40m, trong đây lòng một vài con phố hai bên mỗi bên rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m và dải phân một vàih giữa rộng 7m.

Chỉ giới một vài con phố đỏ của từng đoạn tuyến một vài con phố được xác định trên cơ sở tim một vài con phố đã được định vị, mặt cắt ngang và một vài thông số kỹ thuật, thông số khống chế được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ.

Tuyến một vài con phố từ khu thành phố Gia Lâm tới ga Phú Thị, nằm trong Quy hoạch Giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nằm trong Quy hoạch phân khu thành phố N11 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Tất cả một vài tiêu chí về quy hoạch của tuyến một vài con phố này đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Trên cơ sở chọn lọc đã được phê duyệt, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiếm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ mật độ 1/500 theo nội dung của chọn lọc và chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu. Phối hợp có UBND huyện Gia Lâm tổ chức mở bán công khai chọn lọc phê duyệt chỉ giới một vài con phố đỏ theo chọn lọc của UBND TP.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và Chủ tịch UBND xã Dương Xá chịu trách nhiệm tổ chức quản lý một vài mốc giới, việc thi công một vài công trình hai bên tuyến một vài con phố theo chỉ giới một vài con phố đỏ và mốc giới được duyệt. Đồng thời kiểm tra, xử lý một vài trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net