Hà Nội lập đoàn giám sát 55 dự án, công trình trọng điểm

Đợt giám sát nhằm phân tích tình hình triển khai, thực hiện dự án, công trình trung tâm của đô thị, làm rõ những hạn chế, gặp khó, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trung tâm GĐ 2016-2020.

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trung tâm của đô thị GĐ 2016-2020.

Cụ thể, sẽ giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trung tâm của đô thị GĐ 2016-2020 ở Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố. Đoàn sẽ thực hiện giám sát ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng.

Về nội dung, sẽ tham khảo tình hình thực hiện, triển khai những dự án, công trình trung tâm của đô thị GĐ 2016-2020. Đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của những sở, ngành của đô thị; những nhà đầu tư; những cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai những dự án, công trình trung tâm GĐ 2016-2020.

Đợt giám sát nhằm phân tích tình hình triển khai, thực hiện dự án, công trình trung tâm. Làm rõ những hạn chế, gặp khó, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trung tâm GĐ 2016-2020.

Đồng thời, xác định lý do, trách nhiệm của những cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan. Tổng hợp, đề xuất, kiến nghị những biện pháp có những cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh công đoạn thực hiện, giải ngân dự án, công trình trung tâm GĐ 2016-2020, chắc chắn đã đi vào hoạt động kế hoạch đã đề ra.

Hà Nội thúc công đoạn triển khai những công trình trung tâmTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net