Hà Nội kỳ vọng sớm có Luật PPP

Trong báo cáo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, UBND TP. Hà Nội đã chỉ ra 1 số vướng mắc giữa quy định về PPP có pháp luật chuyên ngành khác, gây gặp khó cho quá trình đấu thầu, triển khai dự án PPP.

Thành phố biểu hiện sự đồng tình, chờ mong sớm có Luật Đầu tư theo hình thức PPP để có thể tháo gỡ một số vướng mắc GĐ này.

Thực tiễn triển khai nhiều dự án lớn

Số liệu của UBND TP. Hà Nội cho thấy, hiện có tổng cộng 20 dự án PPP thuộc thẩm quyền của Thành phố đã ký hợp đồng và triển khai thi công, tổng mức đầu tư là 42.417 tỷ đồng. Trong đây, 8 dự án đã đã đi vào làm việc đưa vào sử dụng, 9 dự án đang triển khai thi công và 3 dự án đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang đàm phán ký kết hợp đồng.

Đối có một số dự án đang dự tính đầu tư, UBND TP. Hà Nội cho biết, trong một số năm 2016 và 2017, UBND Thành phố đã tổ chức một số hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi một số nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự đăng ký thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức PPP và nhận được phản hồi tốt có 95 dự án được đề xuất. Tuy nhiên, do việc thực hiện dự án PPP tương đối phức tạp, đồng thời quỹ đất chi trả cho một số dự án BT trên địa bàn Thành phố còn hạn chế, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo một số sở, ngành ưu tiên thực hiện dự tính đầu tư đối có 35 dự án, bao gồm 16 dự án thuộc danh mục công trình trọng tâm Thành phố GĐ 2016 – 2020 và 19 dự án giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các dự án này chủ yếu là dự án khép kín các con phố vành đai, cầu qua sông Hồng, một số các con phố trục hướng tâm và dự án xử lý chất thải, môi trường, dự tính sau khi đã đi vào làm việc sẽ tận dụng được khả năng thi công và quản lý của một số nhà đầu tư.

Trên địa bàn Thành phố còn có 5 dự án giao thông đã được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải là đại diện cơ quan nhà nước ký hợp đồng.

Vẫn còn vướng ở chính sách bán hàng

Tuy đã triển khai nhiều dự án PPP, nhưng UBND TP. Hà Nội vẫn gặp phải nhiều gặp khó, vướng mắc, đặc thù xuất phát từ sự chưa đồng bộ về chính sách bán hàng liên quan đến PPP.

Dù Nghị định 63/2018/NĐ-CP mới ban hành và có hiệu lực có nhiều quy định tiến bộ, kiểm soát nghiêm ngặt, chắc chắn hiệu quả công tác đấu thầu dự án đầu tư theo hợp đồng BT, nhưng UBND TP. Hà Nội cho biết, thực ở triển khai lại vướng có quy định của pháp luật chuyên ngành khác.

Điều 35 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định quy hoạch thi công mật độ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự tính chi trả cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo tìm hiểu khả thi (BCNCKT) được phê duyệt. Quy định này nhằm xác định sát giá trị quỹ đất đối ứng ngay từ bước đấu thầu, tránh việc định giá đất rẻ, thất thoát tài sản công.

Tuy nhiên, theo UBND TP. Hà Nội, Luật Quy hoạch thành thị lại quy định nhà đầu tư chỉ được giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết quỹ đất sau khi được chọn lọc là nhà đầu tư thực hiện dự án, trong khi việc tổ chức đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư được thực hiện sau khi BCNCKT, kiến trúc kỹ thuật – dự toán được phê duyệt.

UBND TP. Hà Nội chỉ ra thêm, hiện chưa có quy định và chế tài cụ thể đối có vi phạm khi thực hiện dự án PPP; quy định về lãi vay chưa rõ ràng trong trường hợp nhà đầu tư đã đi vào làm việc dự án BT nhưng chậm giao quỹ đất chi trả cho nhà đầu tư do lý do khách quan; quy định liên quan đến báo cáo phân tách tác động môi trường…

Từ một số vướng mắc về chính sách bán hàng, UBND TP. Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sớm tìm hiểu, tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Đầu tư theo hình thức PPP. Trong Luật PPP quy định rõ trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án, quản lý làm việc kinh doanh khai thác công trình và một số quy định chuyên ngành trong quản lý quy hoạch, thi công, đất đai đối có dự án đầu tư theo hình thức PPP nhìn chung, theo loại hợp đồng BT nói riêng.

Hà Nội cũng kiến nghị đã đi vào làm việc hệ thống văn bản quy định nghiêm ngặt về tiêu chí chọn lọc dự án đầu tư theo hình thức PPP, gồm một số tiêu chí chọn lọc một số hình thức hợp đồng; tăng cường công khai, minh bạch tài liệu dự án PPP, trong đây thực hiện đấu thầu rộng rãi đối có toàn bộ một số dự án BT.

Thực tế, khi thi công Nghị định 63/2018/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT cũng xác định, ở tầm nghị định chỉ có thể giải quyết 1 số vướng mắc trước mắt đối có triển khai dự án PPP. Nhiều vấn đề khác, trong đây có sự chồng chéo, xung đột về quy định của pháp luật về đầu tư PPP có một số luật khác như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước… được kỳ vọng sẽ có thể giải quyết khi có Luật về PPP.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net