Hà Nội kịp thời xử lý 26 biệt thự xây dựng chưa cấp phép

Sau khi đã đi vào vận hành 1 số thủ tục, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành giấy phép xây dựng số 51/GPXD đối có 26 căn villa của dự án.

Theo tài liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, ngay sau khi nhận được báo cáo về việc 26 căn villa ở quận Long Biên đã bắt đầu làm xây dựng khi chưa được cấp phép, UBND TP Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo sở này và UBND quận Long Biên làm rõ sự việc nêu trên.

Khai Sơn Hill là 1 phần nằm trong dự án Khai Sơn City, là dự án đối ứng cho dự án Xây dựng tuyến các con phố từ đê Ngọc Thụy đến khu thành phố mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thực hiện hợp đồng ở văn bản số 266 ngày 3/3/2014 và UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư ở chọn lọc số 1580 ngày 5/4/2016.

Qua rà soát và kiểm tra đối có dự án Khai Sơn Hill, Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện có 26 căn villa có tổng diện tích sàn hơn 500m2 cần phải bổ sung giấy phép xây dựng.

Sau khi nhận được tài liệu từ sở và và UBND quận Long Biên, UBND TP Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo hai đơn vị trên cộng UBND phường Ngọc Thụy kiểm tra và làm rõ sự việc.

Ngày 14/11/2017, UBND quận Long Biên đã có chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính phạt Khai Sơn Hill số tiền 80 triệu đồng và đề nghị chủ đầu tư dừng xây dựng dự án, thực hiện bổ sung giấy phép theo giải đáp của Sở Xây dựng.

Ngày 23/3/2018, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra việc chấp hành đình chỉ xây dựng của chủ đầu tư và kết luận: “Đối có dự án Khai Sơn Hill, trong tổng số 66 căn villa thì có 26 căn có tổng diện tích sàn hơn 500m2, cần phải bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định ở điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Chủ đầu tư đã vi phạm điều kiện bắt đầu làm khi chưa có phép xây dựng.

Hiện trạng 26 căn villa được xây dựng thích hợp có quy hoạch 1/500 được duyệt và hồ sơ TKBVTC được Bộ Xây dựng thẩm định ở văn bản số 451/HĐXD-QLDA ngày 7/6/2017”.

Ngày 5/4/2018, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì họp liên ngành giữa Sở, UBND quận Long Biên, thanh tra Bộ Xây dựng, Cục quản lý vận hành xây dựng – Bộ Xây dựng về việc giải quyết 1 số vướng mắc trong quá trình cấp phép xây dựng của Cty cổ phần Khai Sơn. Các bên đã thống nhất việc cấp phép xây dựng của Khai Sơn theo đúng quy định ở điều 91 Luật Xây dựng.

Ngày 11/4, Sở đã báo cáo UBND TP Hà Nội giải quyết vướng mắc trong quá trình cấp phép xây dựng của Công ty Khai Sơn. Đến 17/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 2745/VP-ĐT về việc giải đáp thực hiện cấp phép xây dựng cho Công ty Khai Sơn.

Đến ngày 30/5, sau khi đã đi vào vận hành 1 số thủ tục, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành giấy phép xây dựng số 51/GPXD đối có 26 căn villa của dự án.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net