Hà Nội điều chỉnh địa giới: Nhiều phường thuộc quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm sẽ về quận Cầu Giấy

Hà Nội lập kế hoạch yêu cầu cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa những quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy ở Thông báo số 924- TB/TU ngày 25/10/2017 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính khu vực những tổ dân phố nằm ngoài địa giới hành chính của quận Cầu Giấy và ý kiến của Bộ Nội vụ ở công văn số 12/BNV-CQĐP ngày 2/1/2018 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính những quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, UBND TP Hà Nội đã thi công kế hoạch thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa những quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 2 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 19-8.

Theo đây, đô thị sẽ lập hồ sơ và thực hiện những trình tự, thủ tục yêu cầu cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa những phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) và phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) thích hợp có tình trạng quản lý giai đoạn này.

Hà Nội chuẩn bị chuyển trọn vẹn qui mô đất môi trường xung quanh của 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) hiện do phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy quản lý) về địa giới của phường Nghĩa Tân.

Toàn bộ qui mô đất môi trường xung quanh của 2 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) hiện do phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý được chuyển về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ giải đáp quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm thi công dự thảo đề án của về việc yêu cầu điều chỉnh địa giới hành chính giữa những quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện những trình tự, thủ tục trình những cấp có thẩm quyền.

UBND những quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND những phường Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy), phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn phường.

Về công đoạn, sau khi lấy ý kiến cử tri trên địa bàn (khi được trên 50% cử tri tán thành), UBND những cấp trình HĐND cấp mình về phương án yêu cầu điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Sau khi UBND những phường có hồ sơ yêu cầu điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, UBND những quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm trình HĐND cộng cấp họp, có nghị quyết yêu cầu điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, sau đây UBND những quận lập hồ sơ trình UBND TP.

UBND TP sẽ đã đi vào hoạt động đề án yêu cầu điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, trình HĐND TP và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net