Hà Nội điều chỉnh cục bộ phân khu đô thị H2-2 quận Nam Từ Liêm

Chiều 9/8, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp có UBND quận Nam Từ Liêm ra mắt phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thành thị H2-2, mật độ 1/2000; ở khu đất số 59, tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, trong ô quy hoạch K1-1 phần quy hoạch sử dụng đất.

Nội dung điều chỉnh cục bộ công dụng sử dụng đất của khu đất nêu trên nằm trong khả năng dung nạp dân số và khả năng cung cấp hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của ô quy hoạch K1-1 đã được xác định trong đồ án quy hoạch phân khu thành thị H2-2 được UBND TP phê duyệt, về căn bản không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật ở khu vực.

Theo đây, phần đất quy hoạch phân khu thành thị H2-2, do Công ty Cao su Hà Nội đang quản lý sử dụng, có tổng qui mô trên 9.186m2. Trong đây, phần đất có qui mô dao động 968 m2 nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch; phần đất còn lại có qui mô dao động 8.218m2 theo quy hoạch phân khu thành thị H2-2, mật độ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt ở Quyết định số 6631/2015 có ký hiệu K1-1/CQ1 và xác định công dụng đất cơ quan, viện nghiên cứu kỹ, trường đào tạo. Nay điều chỉnh thành K1-1/HH3 có công dụng hỗn hợp gồm đất công cộng, cây xanh, nhà ở…

Việc điều chỉnh này thực hiện chủ trương của Chỉnh phủ về phương pháp di dời và sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, trung tâm y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu thành thị H2-2, mật độ 1/2000. Giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp có một số Sở ngành và Nhà đầu tư ra mắt công khai chọn lọc quy hoạch điều chỉnh cục bộ. Nhà đầu tư có trách nhiệm chủ động điện thoại có một số sở ngành liên quan để được giải đáp thủ tục đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net