Hà Nội cưỡng chế giải phóng mặt bằng Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I

Dự án Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I được đô thị Hà Nội phê duyệt từ năm 2007 nhưng đã 11 năm trôi qua dự án vẫn chưa đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, giảm hiệu quả nguồn lực đất đai.

Để đẩy nhanh công đoạn triển khai dự án, cung cấp yêu cầu lôi kéo nguồn lực đầu tư, ngày 11/9, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối có 28 hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng. Trong tổng qui mô gần 20.000 m2 đất nông nghiệp phải thu hồi của 28 hộ gia đình ở xã Tân Triều, có 12 hộ đang có công trình trên đất, còn lại là qui mô đất ao, vườn và đất trống.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, ngày 26/10/2007, Ủy ban Nhân dân đô thị Hà Nội có chọn lọc về việc thu hồi 357.910m2 đất ở xã Tân Triều giao cho Trung tâm Phát triển qũy đất (thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng) để tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái an cư dự trù mặt bằng thực hiện Dự án thi công hạ tầng kỹ thuật trọn vẹn qui mô đất Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, phục vụ thi công nhà tái an cư.

Sau đây, ngày 5/10/2010, Ủy ban Nhân dân đô thị Hà Nội chọn lọc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư thực hiện dự án giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ Khu đô thị theo địa giới hành chính của huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, căn cứ những văn bản pháp lý, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo những đơn vị liên quan giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định của pháp luật, chắc chắn đầy đủ những chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ theo hướng có lợi nhất cho người dân bị thu hồi đất.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành chọn lọc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 369 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng; đã tổ chức công khai phương án và chi trả tiền cho những hộ. Tuy nhiên, trong số đây vẫn còn 1 số hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

“Có thể khẳng định, huyện đã cực kỳ cầu thị, nghiêm túc tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, thảo luận có những công dân, giải thích mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chính sách bán hàng đền bù. Song, vẫn còn nhiều hộ cố tình chống đối, không chấp hành quy định của pháp luật, buộc huyện và đô thị phải tiến hành nhữngh thức cưỡng chế thu hồi đất,” ông Cường khẳng định.

Theo thống kê, trong 97 hộ gia đình đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, những thửa đất nằm rải rác ở những ô đất mà đô thị giao cho nhiều chủ đầu tư khác nhau. Do vậy, việc cưỡng chế sẽ không triển khai đồng thời mà phải theo công đoạn của từng chủ đầu tư để chắc chắn sau khi cưỡng chế có đơn vị tiếp nhận, quản lý mặt bằng, tránh tái lấn chiếm.

Trước mắt, theo của yêu cầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thanh Xuân Bắc, huyện sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng theo từng GĐ, trong đây GĐ 1 triển khai ở những ô đất TT3, TT4, TT7A, 1 phần tuyến các con phố số 2, 3, 14, 23. Sau khi kiểm tra, rà soát, chỉ có 28 hộ nằm trong GĐ 1 mà doanh nghiệp này yêu cầu nên Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành những chọn lọc cưỡng chế thu hồi 19.974,41m2 đất nông nghiệp.

Ghi nhận trong quá trình cưỡng chế giải phóng mặt bằng sáng 11/9, 1 số hộ dân đã tụ tập phản đối chọn lọc cưỡng chế của huyện, lực lượng công dụng đã mời người dân về Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều giải thích, thuyết phục nhằm giúp người dân hiểu và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật.

Chị Cao Thị Hậu, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều cho biết, gia đình chị có hơn 1.000m2 đất được giao theo Nghị định 64 cũng nằm trong diện bị thu hồi phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, gia đình nhà chị chưa nhận tiền đền bù có nguyên nhân vì nguyên nhân gì cộng 1 dự án mà có hộ được nhận đất ở tái an cư, có nhiều hộ thì không được tái an cư?

“Việc đây là không công bằng, yêu cầu những cấp lãnh đạo xã, huyện đối thoại có người dân và giải quyết xem ai đúng ai sai?” chị Hậu bức xúc nói.

Lý giải điều này, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Trì, Bùi Huy Hoàng cho biết, theo quy định cũ, dự án Tây Nam Kim Giang 1 được tiến hành chính sách bán hàng hỗ trợ 60m2 đất ở đối có những hộ dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp. Nhưng từ năm 2014, theo chính sách bán hàng mới của Luật Đất đai 2013 thì những hộ không được hỗ trợ bằng đất mà được hỗ trợ bằng tiền (bằng 5 lần giá đất nông nghiệp theo Quyết định 108/2009/QĐ-UBND).

Theo ông Hoàng, ở thời điểm năm 2013, ngay sau khi đô thị có Văn bản số 48/TB-VP ngày 24/5/2013 về việc tạo điều kiện cho những hộ dân có nguyện vọng bằng đơn sẽ được tiếp tục thực hiện theo cơ chế, chính sách bán hàng cũ, huyện đã có Thông báo số 52/TB-HĐBTBTHT&TĐC ngày 3/9/2009 yêu cầu những hộ bị thu hồi trên 30% qui mô đất nông nghiệp chưa được nhận hỗ trợ bằng đất ở ở dự án khác, nếu có nguyện vọng được nhận đất ở gửi bản kê khai và cam đoan về Ủy ban Nhân dân xã chậm nhất đến ngày 10/9/2013.

“Thông báo này đã được công khai niêm yết ở Ủy ban Nhân dân xã, Nhà văn hóa thôn Triều Khúc, đọc trên loa truyền thanh của xã và gửi thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân,” ông Hoàng cho biết.

Mặc dù rất rõ ràng, công khai về chính sách bán hàng nhưng ở thời điểm đây, chỉ có 73 hộ có đơn nên đã được phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng việc giao 60m2 đất ở. Đối có 82 hộ không phối hợp kê khai, không có đơn, huyện đã phê duyệt hỗ trợ bằng tiền.

Không đồng tình có phương án phê duyệt đây, những hộ dân liên tục tập trung đông người khiếu kiện đòi hỏi được phê duyệt lại chính sách bán hàng hỗ trợ bằng đất ở. Trước tình hình đây, huyện đã đề xuất đô thị cho phép tiếp tục tiến hành chính sách bán hàng giao đất ở đối có những hộ bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp.

Trả lời yêu cầu này, ở Văn bản số 115/BCĐ-NV3 ngày 15/3/2018, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đô thị đã xác định rõ: “Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 chỉ quy định chính sách bán hàng hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng tiền, không còn quy định chính sách bán hàng hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng giao đất ở cho những hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.”

Căn cứ giải đáp trên và Luật Đất đai năm 2013, lãnh đạo huyện Thanh Trì đã gặp gỡ thảo luận có những hộ dân thông báo việc tiến hành chính sách bán hàng hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng giao đất ở đối có những hộ bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp là không có cơ sở để thực hiện.

Minh chứng cho khẳng định này là ở thời điểm tháng 4, 5/2017, 1 số hộ dân đã làm đơn khởi kiện lãnh đạo huyện cho rằng, huyện thực hiện sai những chính sách bán hàng giải phóng mặt bằng thì ở những Bản án của Tòa án nhân dân đô thị Hà Nội đều kết luận yêu cầu của người dân về bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng đất dịch vụ là không thích hợp sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực…

Cũng theo ghi nhận của phóng viên ở hiện trường cưỡng chế sáng 11/9, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 28 hộ dân đã được huyện thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy trình thủ tục do Nhà nước quy định, chắc chắn tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng chế và chắc chắn ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết, sau khi đã đi vào hoạt động việc thu hồi đất đối có 28 hộ dân này, từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tiếp tục cưỡng chế thu hồi đất đối có những hộ đã được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu đô thị chấp thuận vị trí bố trí tái an cư cho những hộ đủ điều kiện nhằm đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án…/.

GPMB và san nền sơ bộ Khu đô thị Tây Nam Kim Giang ITìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net