Hà Nội có Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai mới

Theo tài liệu từ Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, UBND đô thị Hà Nội ban hành Quyết định số 5668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

Theo đây, UBND đô thị Hà Nội điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng, sinh ngày 25/5/1962, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đô thị Hà Nội, đến nhận công tác ở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đô thị Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Trần Anh Dũng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

Được biết, trước đây UBND TP đã bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam, sinh ngày 4/3/1971, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đô thị Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đô thị Hà Nội.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *