Hà Nội chuẩn bị làm tuyến đường dài 3km từ Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, Gia Lâm

Ngày 26/9/2018, Phó Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố từ một vài con phố Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, mật độ 1/500.

Theo Quyết định này, tuyến một vài con phố sẽ có chiều dài gần 2,95km. Điểm đầu tuyến ở địa điểm giao có một vài con phố Phan Đăng Lưu, điểm cuối ở địa điểm giao có tuyến một vài con phố quy hoạch cấp khu vực (tuyến một vài con phố Dốc Lã – Ninh Hiệp – Phù Đổng kéo dài đi Yên Thường).

Quy mô mặt cắt một vài con phố ngang điển hình B=28m, lòng một vài con phố rộng 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m, dải phân một vàih giữa rộng 3m.

Tim của tuyến một vài con phố từ Phan Đăng Lưu đến Yên Thường sẽ đi qua một vài điểm tọa độ, kết hợp có một vài thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp ở bản vẽ. Chỉ giới một vài con phố đỏ được xác định trên cơ sở tim một vài con phố, mặt cắt ngang một vài con phố, một vài thông số kỹ thuật, … và được xác định trực tiếp triên bản vẽ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ, bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức ra mắt công khai.

UBND huyên Gia Lâm có trách nhiệm chủ trì triển khai cắm mốc giới tuyến một vài con phố theo quy hoạch đồng thời thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến một vài con phố để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Chi tiết chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố từ một vài con phố Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội xem ở đó.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net