Hà Nội chuẩn bị làm đường rộng tới 60m nối 3 quận, huyện

Ngày 21/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới những con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố Hà Đông – Xuân Mai (đoạn mặt những con phố Vành đai 4), mật độ 1/500 trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai và Chương Mỹ.

Theo chọn lọc, diện tích nghiên cứu kỹ tuyến những con phố trên: Điểm đầu giao có những con phố Vành đai 4, điểm cuối giao vớí những con phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch; chiều dài tuyến dao động 23km.

Đoạn nằm trong thành thị vệ tinh Xuân Mai, mặt cắt ngang 60m; đoạn nằm ngoài thành thị vệ tinh Xuân Mai mặt cắt ngang 40m. Đoạn trong thành thị vệ tinh Xuân Mai là tuyến những con phố chính thành thị, đoạn nằm ngoài thành thị vệ tinh Xuân Mai là những con phố cấp 1 đồng bằng. Đây là trục có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông thành thị Xuân Mai có thành thị trọng điểm.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhằm xác định chỉ giới những con phố đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý thành thị theo quy hoạch được duyệt. Làm cơ sở để triển khai tổ chức nghiên cứu kỹ lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế thành thị) hai bên trục những con phố, lập dự án đầu tư thi công tuyến những con phố chắc chắn sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế phong cảnh.

Viện Quy hoạch thi công Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới những con phố đỏ, tổ chức chọn lọc đơn vị có tư nhữngh pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến những con phố theo đúng nhiệm vụ được UBND đô thị phê duyệt và những quy định pháp luật; phối hợp nghiêm ngặt có chính quyền địa phương có tuyến lối đi qua, những sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng những quy định hiện hành của Nhà nước và đô thị về quy hoạch thi công. Lập dự toán chi phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và thiết kế cắm mốc tuyến những con phố trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, thông tin, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch thi công Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu kỹ, xác định chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố chắc chắn khớp nối thống nhất có quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu kỹ…

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *