Gia tăng tranh chấp chung cư, Bộ Xây dựng báo cáo gì với Thủ tướng?

Theo Bộ Xây dựng, qua báo cáo của 43 địa phương và số lượng đơn thư gửi về cho thấy, hiện có 215 dự án nhà đất có khiếu nại, tranh chấp; trong đây 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư có cư dân hoặc giữa 1 số chủ thể liên quan trong phạm vi dự án….

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án nhà đất trong thời gian vừa qua.

Tại báo cáo trên, Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp từ báo cáo của 43 địa phương và số lượng đơn thư gửi về cho thấy, hiện có 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp; trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư có cư dân hoặc giữa 1 số chủ thể liên quan trong phạm vi dự án, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác.

Theo báo cáo, 1 số nội dung liên quan đến tranh chấp, khiếu nại bao gồm: Tranh chấp liên quan đến phần tổng diện tích có chung, riêng; chi phí bảo trì phần có chung; chi phí quản lý, hoạt động; chất lượng công trình; tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu; Hợp đồng giao dịch căn hộ cao tầng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và 1 số tranh chấp khác trong quá trình quản lý sử dụng, hoạt động.

Theo báo cáo, có 5 lý do dẫn đến hiện trạng khiếu kiện, tranh chấp xảy ra ở 1 số dự án nhà đất, gồm:

Thứ nhất, 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: 1 sốh tính tổng diện tích căn hộ cao tầng, tổng diện tích lô gia, hộp kỹ thuật, tổng diện tích chung – riêng… chưa đủ rõ. Quy định 1 số chế tài xử phạt 1 số hành vi vi phạm chưa thích hợp có yêu cầu quản lý.

Thứ hai, 1 số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, giao dịch dự án không đúng quy định, vi phạm 1 số quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh nhà đất, pháp luật về PCCC và 1 số pháp luật khác có liên quan.

Thứ ba, người dân khi mua nhà ở đã không tham khảo hết 1 số nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch căn hộ cao tầng đã ký đặc thù là 1 số thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của 1 số nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao.

Thứ tư, vai trò quản lý Nhà nước của 1 số cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt; chưa thực hiện công tác tuyên truyền, giải đáp pháp luật để 1 số chủ thể liên quan hiểu và ứng dụng luật pháp thống nhất (bao gồm quyền, nghĩa vụ và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về hành chính, pháp luật về dân sự…).

Thứ năm, vai trò của chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý hoạt động nhà chung cư và ý thức, trách nhiệm của 1 số chủ có, người sử dụng căn hộ cao tầng ở 1 số nhà chung cư chưa cung cấp mô hình quản lý, sử dụng nhà chung cư. Các lợi ích cục bộ chưa được 1 số chủ thể đối thoại, hòa giải để chắc chắn hài hòa lợi ích của 1 số bên theo quy định pháp luật.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của 1 số khiếu kiện, tranh chấp, Bộ Xây dựng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì phối hợp có 1 số bộ, ngành liên quan áp dụng rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật đồng thời đôn đốc, kiểm tra, thanh tra 1 số trường hợp vi phạm.

Trước đây, để dự kiến cho báo cáo này, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Hà Nội và TP.HCM báo cáo về hiện trạng dân cư khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án nhà đất trước 30/11 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bộ này cũng yêu cầu, trong báo cáo 1 số địa phương nêu rõ lý do và đề xuất, kiến nghị 1 số biện pháp cụ thể để giải quyết hiện trạng nêu trên.

Bùng phát tranh chấp chung cư ở Hà NộiTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net