Giá đất thị trường tăng cao, Bà Rịa – Vũng Tàu tính điều chỉnh Bảng giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo định hướng thi công, điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 – 31/12/2019).

Cuối năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 quy định bảng giá 1 số loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) tiến hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau đây, UBND tỉnh đã tiếp tục ban hành Quyết định 26/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh GĐ 01/01/2015 – 31/12/2019 vẫn còn 1 số vấn đề tồn ở, phát sinh như: chưa quy định xử lý giá đất ở khu vực giáp giới giữa 1 số tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận theo quy định của Chính phủ; chưa quy định xử lý giá đất ở khu vực giáp giới giữa khu vực nông thôn và đô thị, giữa 1 số xã và phường, thị trấn, giữa 1 số huyện, thị xã, đô thị;

Ngoài ra, giá đất phân khúc trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên; chênh lệch so có bảng giá đất của tỉnh tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1 lần đến 1,3 lần (đối có địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ), từ 1,2 đến 1,5 lần ( đối có đô thị Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền), từ 1,4 lần đến 1,7 lần (đối có đô thị Vũng Tàu;…

Vì vậy, theo Sở Tài nguyên – Môi trường, cần phải ban hành 1 chọn lọc thay thế 1 số chọn lọc nêu trên để thuận lợi trong việc triển khai tiến hành Bảng giá 1 số loại đất định kỳ 5 năm thứ hai (từ năm 2020 đến năm 2024).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh tham khảo, cho chủ trương, định hướng thực hiện điều chỉnh bảng giá đất của tỉnh theo 1 số nội dung như: điều chỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ;

Qua đây, điều chỉnh, bổ sung 1 số tuyến các con phố, đoạn các con phố, khu vực đã được đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh; sửa đổi, bổ sung 1 số quy định trong bảng giá đất (như phân loại khu vực nông thôn, quy định 5 địa điểm cho 01 tuyến các con phố thuộc khu vực đô thị, sửa đổi, bổ sung 1 sốh xác định địa điểm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn và đô thị); điều chỉnh giá 1 số loại đất trong bảng giá đất…

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu 1 số địa phương tìm hiểu các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Bảng giá đất của tỉnh GĐ 01/01/2015 – 31/12/2019; trên cơ sở đây có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 20/10 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net