Giá đất bồi thường tại TPHCM sẽ tính trên giá giao dịch thị trường?

Sở TN&MT TPHCM vừa đề nghị lên 1 vài bộ, ngành Trung ương cho phép sử dụng tài liệu chuyển nhượng phân khúc thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường, thuê giải đáp khảo sát giá đất để tính bồi thường ở thời điểm có chủ trương thực hiện dự án có thu hồi đất.

Nhằm giải quyết ách tắc, tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, Sở TN&MT TPHCM vừa kiến nghị Bộ TN&MT sớm đã đi vào hoạt động đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách bán hàng, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để đẩy nhanh công đoạn giải phóng mặt bằng thực hiện 1 vài dự án đầu tư” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Công văn số 4818/VPCP-NN ngày 11/5/2017.

Đáng chú tâm, về giá để tính bồi thường, Sở TN&MT đề nghị cho phép sử dụng tài liệu chuyển nhượng phân khúc thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường, thuê giải đáp khảo sát giá đất để tính bồi thường ở thời điểm có chủ trương thực hiện dự án có thu hồi đất, đồng thời cho phép UBND Thành phố chấp thuận giá đất dự tính để tính bồi thường, giá tái an cư để lấy ý kiến người dân.

Ngoài ra, Sở này cũng kiến nghị 1 vài bộ, ngành Trung ương bổ sung quy định việc tách bồi thường, hỗ trợ, tái an cư thành tiểu dự án để tổ chức thực hiện độc lập có dự án đầu tư thi công công trình trên đất sẽ thu hồi; thậm chí ứng dụng quy định này đối có cả 1 vài dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) mà công ty cam đoan ứng vốn chi trả.

Đồng thời, cần bổ sung quy định về cơ chế ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy hoạch nhằm tạo quỹ đất sạch, dự tính mặt bằng để thực hiện dự án hoặc đấu thầu, chọn lọc nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung quy định phải bố trí vốn dự tính đầu tư để chủ đầu tư phối hợp có địa phương bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, thuê giải đáp điều tra xã hội học, khảo sát giá đất… ngay khi có ý định, chủ trương đầu tư dự án thi công trên đất bị thu hồi.

Sở TN&MT TPHCM cho TTXVN biết, từ năm 2011 đến tháng 6 năm nay, Thành phố còn 133 dự án chưa đã đi vào hoạt động việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư hoặc chưa đã đi vào hoạt động việc thu hồi đất, có gần 24.500 trường hợp chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và hơn 27,7 triệu m2 chưa thu hồi.

Nguyên nhân là do công đoạn bàn giao mặt bằng của đa số 1 vài dự án chậm so có thời điểm xác định ở chọn lọc phê duyệt dự án đầu tư, dẫn tới phát sinh tăng giá thành bồi thường, hỗ trợ, tái an cư. Cơ chế quản lý tài chính và đầu tư chưa đồng bộ để cung cấp đề nghị của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Việc phát triển, quản lý quỹ nhà ở, đất ở tái an cư chưa cung cấp đề nghị; chưa có cơ chế xã hội hóa phát triển 1 vài khu tái an cư; chưa khai thác tốt quỹ đất 20% ở 1 vài dự án nhà ở thương mại của công ty để đầu tư nhà ở xã hội.

Thủ tục, trình tự bồi thường, hỗ trợ tái an cư chưa đầy đủ, hay điều chỉnh, gây gặp khó cho quá trình thực hiện.

Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn diễn biến phức tạp.

TP.HCM: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất trong 1 số dự án

Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net