Đoàn viên, NLĐ được vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội

Các cấp Công đoàn có trách nhiệm tài liệu về danh sách địa chỉ nơi vay, điều kiện vay, mức vay, lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) biết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 801/HD-TLĐ về Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội (NƠXH) ở Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đây, những cấp CĐ yêu cầu những cơ quan chuyên môn cung cấp về nhà ở ở địa phương như: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư …để có tài liệu về những dự án NƠXH địa phương, hoặc ở những khu công nghiệp. Đề nghị những chủ đầu tư dự án NƠXH cung cấp thông chi tiết những quy định về việc phân phối, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua NƠXH; giá phân phối, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách phân phối hàng hỗ trợ về NƠXH và tiêu chuẩn, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH, Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương nơi có dự án NƠXH, cung cấp đầy đủ tài liệu về điều kiện được vay vốn đối có hộ gia đình, cá nhân để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; mức vốn vay; lãi suất vay và thời hạn vay.

Ngoài ra, các cấp CĐ chủ động phối hợp có cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động tuyên truyền, thông báo, tài liệu cho NLĐ về địa chỉ những dự án bao gồm cả công đoạn thực hiện những dự án thi công NƠXH ở địa bàn và những vùng kế bên; những điều kiện để mua, thuê, thuê mua NƠXH. Thông tin về danh sách địa chỉ Ngân hàng Chính sách Xã hội, bao gồm điều kiện vay vốn; mức vay, lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Đoàn viên, NLĐ được vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng dành cho công nhân ở tỉnh Bình Dương Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ban Quản lý Dự án thiết chế CĐ phối hợp có LĐLĐ những tỉnh, đô thị, Công đoàn ngành TW và tương đương, CĐ Tổng doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn về những quy định đối tượng được mua, thuê nhà ở, giá cả, công đoạn những thiết chế của công đoàn ở những KCX-KCN nơi dự án thiết chế CĐ thi công đến đoàn viên và NLĐ.

Theo Quyết định số 630/QĐ-TTg, lãi suất cho vay ưu đãi ở Ngân hàng Chính sách xã hội đối có những đối tượng quy định ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, phân tách; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho thích hợp. NƠXH được đầu tư thi công để cung cấp nhu cầu cho những hộ gia đình, cá nhân làm việc ở những khu công nghiệp là tên gọi chung bao gồm: Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, những cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả những cơ sở khai thác, chế biến) của toàn bộ những ngành, nghề thuộc những thành phần kinh tế.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *