Điều chỉnh quy hoạch TP Vũng Tàu, mở rộng thêm 1.000ha, sẽ có 10 phân khu đô thị

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo về quá trình tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thi công mật độ 1/10.000 thành thị Vũng Tàu đến năm 2035.

Theo đây, Quy hoạch chung 1/10.000 TP Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu vào năm 1993, lần 2 vào năm 2005.

Căn cứ quy hoạch được duyệt, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức triển khai lập 1 số quy hoạch chi tiết 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu), 1 số quy hoạch chi tiết 1/500; triển khai thi công hệ thống 1 số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy mạnh lôi kéo đầu tư, phát triển thành thị, tạo bộ mặt thành thị Vũng Tàu càng ngày càng văn minh, tiên tiến.

Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung quy hoạch không còn thích hợp có tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành thị Vũng Tàu.

Sở Xây dựng tỉnh này cho rằng việc tổ chức rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch thành thị Vũng Tàu là cần thiết, thích hợp có chủ trương của Tỉnh và quy định của pháp luật. Mục tiêu chung là thi công TP Vũng Tàu thành thành thị dịch vụ du lịch, tài chính, thương mại có tầm vóc quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển mạnh về kinh tế biển và phấn đấu trở thành thành thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng.

Tổng tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2035 là 15.043 ha (tăng 43 ha so có Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và tăng hơn 1.000 ha so có quy hoạch năm 2005).

Theo phương án quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035, thành thị được định hướng phát triển theo 1 số phân khu tính năng như: phân khu đảo Long Sơn; phân khu thành thị Gò Găng; phân khu Bắc Phước Thắng (phường 12); phân khu Chí Linh – Cửa lấp (phường 10,11,12);

Phân khu Bắc Vũng Tàu (1 số phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, Rạch Dừa); phân khu công viên văn hóa Bàu Trũng (phường Nguyễn An Ninh); phân khu Trung tâm thành thị, thương mại – tài chính (khu sân bay đã đi vào hoạt động);

Phân khu Bãi Sau – Paradise (phường 2, 8, Thắng Tam); phân khu Nam Vũng Tàu (phường 1,2,3,4,5,7,8, 1 phần phường 9, phường Thắng Tam, Thắng Nhì và phường Nguyễn An Ninh); phân khu Sao Mai – Bến Đình (phường Thắng Nhì, phường 9); phân khu Núi Lớn – Núi Nhỏ (phường 1, 2, 5, Thắng Nhì).

Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã căn bản thống nhất có nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành thị Vũng Tàu đến năm 2035. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp có UBND TP Vũng Tàu và đơn vị giải đáp tiếp thu 1 số ý kiến đâyng góp, bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án trình Bộ Xây dựng thẩm định.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net