Đề xuất tạm dừng triển khai lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án tại Vân Đồn

Ban Quản lý khu kinh tế vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Đồn tạm dừng việc triển khai lập mới, điều chỉnh quy hoạch những dự án ở địa phương này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh; căn cứ những chủ trương triển khai dự án đã được UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và hồ sơ do UBND huyện Vân Đồn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Đồn, những nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Đồn tạm dừng việc triển khai công tác lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đây, ngoài những dự án mới liên quan đến an sinh xã hội của huyện Vân Đồn và những dự án (Con các con phố di sản, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay, Khu vực đảo Ngọc Vừng, những dự án của Tập đoàn Sun Group) thì những dự án khác chỉ được UBND tỉnh cho phép triển khai những bước thứ hai cho đến khi Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội và Quy hoạch chung thi công của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị Hành chính – Kinh tế độc đáo được phê duyệt.

Đối có công đoạn dự án đã có chọn lọc chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ báo cáo UBND tỉnh cho phép giãn công đoạn cụ thể đối có từng dự án (nếu có), làm cơ sở để tiếp tục triển khai sau khi Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội và Quy hoạch chung thi công của Vân Đồn theo hướng là Đơn vị Hành chính – Kinh tế độc đáo được phê duyệt.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *