Đề xuất phân lại vùng kinh tế để xây dựng quy hoạch vùng

Theo Bộ KH&ĐT cho biết, để thi hành Luật Quy hoạch, Bộ đã đề xuất chia lãnh thổ quốc gia thành 7 vùng phục vụ lập quy hoạch vùng cho GĐ 2021 – 2030.

Trong đây, giữ nguyên như giai đoạn này 1 số vùng ĐBSH, ĐBSCL; tách vùng Trung du miền núi phía Bắc thành hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc; tách vùng Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị; nhập 1 số tỉnh Lâm Đồng (của Tây Nguyên), Bình Thuận, Ninh Thuận (ở Duyên hải Nam Trung bộ) vào vùng Đông Nam bộ giai đoạn này.

Cùng có đây, thành lập vùng Nam Trung bộ, bao gồm tỉnh TT – Huế, 1 số tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).

Việc phân vùng này bởi thế đã khác so có giai đoạn này – chỉ là 6 vùng kinh tế – xã hội. Theo Bộ KH&ĐT, công tác phân vùng đâyng vai trò cực kỳ quan trọng, là công cụ chẳng thể thiếu trong công tác quản lý nhà nước. Với mỗi thời kỳ, công tác phân vùng nhằm thực hiện mục đích nhất định của đất nước. Vì vậy, khó có thể có 1 sự phân vùng khách quan “tuyệt đối và lâu dài”.

Để cung cấp nhu cầu phát triển trong GĐ mới, nhất là khi Luật Quy hoạch đã được thông qua, thì việc phân vùng lại là cần thiết và quan trọng. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn bị cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net