Đề xuất bỏ quy định khống chế lãi suất tại các dự án PPP

Nhà đầu tư sẽ được tự quyết huy động nguồn vốn có mức lãi suất hợp lý chắc chắn tính tranh giành để có thể đấu thầu, Nhà nước không can thiệp…

Bộ Tài chính vừa ra mắt dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối có dự án đầu tư theo hình thức PPP và giá thành chọn lọc nhà đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng thi công 1 Thông tư riêng giải đáp thực hiện một vài nội dung đặc biệt cho dự án xa lộ Bắc – Nam phía Đông.

Theo đây, Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước chỉ cung cấp được 1 phần nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng càng ngày càng tăng (giai đoạn 2016-2020 chỉ chiếm dao động 21-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội) thì việc huy động vốn từ khu vực tư là cực kỳ cần thiết. Theo đây cơ chế PPP đang là 1 biện pháp khả thi cần thúc đẩy.

Tuy nhiên, một vài chính sách bán hàng liên quan đến cơ chế đầu tư một vài dự án PPP còn gây nhiều gặp khó, vướng mắc, cho một vài nhà đầu tư nên Bộ Tài chính đang thi công Thông tư mới để thay thế cho Thông tư 55 và hiện đã được ra mắt rộng rãi để lấy ý kiến.

Điểm mới ở dự thảo thông tư này là đã bổ sung một vài nguồn thu – chi theo thông lệ quốc tế đối có một vài dự án PPP mà trước đây Việt Nam chưa quy định, như một vài khoản chi liên quan đến huy động vốn ngoài khoản lãi suất bình thường (giá thành bảo lãnh, phí cam đoan, bảo hiểm tín dụng, môi giới), một vài nguồn thu bổ sung ngoài khoản thu chính từ phí/giá dịch vụ (thu quảng cáo, thu từ một vài làm việc tài chính, lãi tiền gửi…).

Đáng chú tâm, dự thảo của Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ quy định khống chế mức lãi suất tính toán trong phương án tài chính của một vài dự án PPP; để mức lãi suất do phân khúc chọn lọc; nhà đầu tư tự quyết huy động nguồn vốn có mức lãi suất hợp lý chắc chắn tính tranh giành để có thể đấu thầu, Nhà nước không can thiệp.

Đây là 1 trong một vài nội dung được cho là một vàih tân căn bản, phán ánh đúng tiêu chuẩn phân khúc và giá thành thực ở của dự án. Mức lãi suất vốn vay trong Hợp đồng dự án sẽ được được xác định trên cơ sở hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được chọn lọc. Đối có trường hợp chỉ định nhà đầu tư, mức lãi suất trong hợp đồng dự án sẽ do cấp có thẩm quyền cho phép chỉ định nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm chọn lọc.

Điểm mới thứ hai ở dự thảo là khẳng định rõ lợi nhuận của nhà đầu tư cũng được hình thành theo tiêu chuẩn phân khúc, thông qua đấu thầu giữa một vài nhà đầu tư; một vài Bộ, ngành trong trường hợp cần thiết ban hành khung làm cơ sở đấu thầu.

Quy định bổ sung lợi nhuận trên vốn chủ có của nhà đầu tư được tính từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào hoạt động, khai thác để thống nhất trong việc tính toán, ứng dụng.

Thứ tư, sửa đổi quy định về Hồ sơ chi trả vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ dự án theo hướng đơn giản hóa tối đa có trách nhiệm chính và duy nhất trong xác định giá trị khối lượng nhà đầu tư đã đi vào hoạt động, việc cung cấp một vài điều kiện giải ngân phần vốn nhà nước theo quy định là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung giải đáp 1 số nội dung hoàn toán mới như lập kế hoạch đối có phần vốn chi trả cho nhà đầu tư sử dụng nguồn chi không ngừng nghỉ và nguồn thu từ làm việc cung cấp dịch vụ công; hay xác định giá trị tài sản công tham dự trong dự án PPP.

Theo Bộ Tài chính, có việc sửa đổi 1 số nội dung căn bản nêu trên nhằm tách bạch rõ ràng tính năng quản lý nhà nước của một vài cơ quan nhà nước và quyền tự quyết trong tổ chức kinh doanh của nhà đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng hơn cho cả phía cơ quan nhà nước và nhà đầu tư trong triển khai một vài nội dung liên quan đến tài chính của dự án PPP.

“Đây sẽ là cơ sở tạo điều kiện lôi kéo một vài nhà đầu tư thực hiện một vài dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Luật PPP phải củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoàiTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net