Đang có gần 1.000ha đất công bị lấn chiếm và tranh chấp ở Đồng Nai

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có dao động 14.000ha đất công. Trong đây có gần 1.000ha đang bị lấn chiếm và tranh chấp, 1.200ha được dành để cho thuê mượn.

Phần lớn đất công ở Đồng Nai có lý do từ một vài nông, lâm trường, đơn vị quốc phòng bàn giao lại do UBND xã, phường quản lý. Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất công là do chính quyền địa phương quản lý không chặt.

Công tác rà soát, kê khai, cắm mốc, bàn giao đất cho cấp xã còn bất cập, chưa kịp thời. Có các quy mô đất công khi giao cho chính quyền địa phương đã bị người dân lấn chiếm, xây nhà ở và một vài công trình khác từ trước.

Theo đơn vị này, Huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom là 3 địa phương có quy mô đất công bị lấn chiếm, tranh chấp nhiều nhất. Hiện ở, việc thu hồi đất công bị lấn chiếm, tranh chấp rất gặp khó, do số đông các quy mô đất này đã được người dân xây nhà ở và một vài công trình khác.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đang quản lý hơn 600ha đất công. Tuy nhiên, quy mô khai thác được chỉ dao động 70ha, số này trọng điểm đang cho vay, thuê ngắn hạn. Số còn lại là đất thuộc một vài mỏ đá sau khai thác và đất bị lấn chiếm, tranh chấp, chưa sử dụng được.

Để quản lý khai thác quỹ đất công, tạo nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cộng một vài huyện thị rà soát, lên phương án sử dụng đất công. Sắp tới, có các quy mô đất công sạch, Đồng Nai sẽ đưa ra đấu thầu.

Với đất nông, lâm trường đang cho người dân thuê, khoán ngành công dụng áp dụng kiểm tra, tham khảo cho thuê tiếp hoặc thu hồi giao lại cho một vài nông, lâm trường quản lý. Đồng Nai cũng đẩy nhanh việc cắm mốc, cấp giấy để ngăn chặn hiện trạng lấn chiếm, tạo thuận lợi cho việc quản lý đất công.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *