Đà Nẵng: Tiếp tục thanh tra nhiều dự án bất động sản

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thành thị chủ trì, phối hợp UBND 1 số quận, huyện có kế hoạch thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch và thiết kế thành thị.

Đồng thời, TP Đà Nẵng đề nghị 1 số đơn vị tính năng tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự thi công 1 số dự án bất động sản trên địa bàn thành thị; xử lý nghiêm 1 số sai phạm trong làm việc thi công theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, đặc trưng là không cho phép đưa vào sử dụng 1 số công trình thi công trái phép.

Định kỳ hàng tháng, Sở Xây dựng phải có báo cáo kết quả thực hiện 1 số chỉ đạo nêu trên về UBND thành thị.

Chủ tịch UBND thành thị cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng tham mưu thi công quy chế quản lý thiết kế phong cảnh 1 số khu vực trọng điểm thành thị và 1 số khu vực có tiềm năng phát triển nhà cao tầng, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trong tháng 9/2018; đồng thời, khẩn trương triển khai lập 1 số thiết kế thành thị ở 1 số khu vực quan trọng của thành thị đế quản lý thành thị.

Cùng có đây, 1 số Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành thị tiếp tục phân cấp trong làm việc cấp phép thi công, đầu tư, quản lý đất đai và quản lý thành thị; đã đi vào hoạt động và báo cáo UBND thành thị trong quý IV năm nay.

Trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết Thanh tra sở vừa lập danh sách 28 dự án, khu đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong đây, có 24 dự án, khu đất vi phạm đã có chọn lọc gia hạn công đoạn sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đang theo dõi, kiểm tra việc đưa đất vào sử dụng khi hết thời gian được gia hạn 24 tháng để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. 4 dự án còn lại, sở đã xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và có công văn chuyển UBND 1 số quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và Cẩm Lệ ban hành chọn lọc gia hạn theo thẩm quyền.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net