Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án xây dựng cảng Liên Chiểu

Tại buổi làm việc mới đây có Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải, UBND đô thị Đà Nẵng đã báo cáo có Bộ này 1 số nội dung liên quan đến những dự án của ngành giao thông vận tải trên địa bàn, trong đây có 2 dự án lớn là dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu (GĐ 1) và dự án di dời ga các con phố sắt Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, UBND TP Đà Nẵng cho biết khối lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng thời gian tới sẽ vượt năng lực của khu bến Tiên Sa, Sơn Trà, gây sức ép lên hạ tầng giao thông các con phố bộ từ cảng đi qua nội đô Đà Nẵng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đô thị.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận về qui định đầu tư dự án theo hình thức PPP; giao Bộ GTVT phối hợp UBND đô thị Đà Nẵng đã đi vào hoạt động những thủ tục đầu tư theo quy định, chắc chắn bắt đầu làm dự án trong năm 2018.

Thành phố đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, có tổng mức đầu tư GĐ 1 dự án là 7.378 tỷ đồng. Sau đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ KH&ĐT và những Bộ liên quan thẩm định Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu.

Do vậy đô thị này đã đề nghị Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ KH&ĐT và những Bộ liên quan sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu (GĐ 1) và thống nhất đề xuất giao UBND đô thị Đà Nẵng là cơ quan chủ quản dự án để chủ động trong việc triển khai dự án.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng kiến nghị sớm di dời ga các con phố sắt Đà Nẵng; hoàn trả chi phí các con phố ĐT 601; cho phép tách dự án Đường gom dọc các con phố sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm thành dự án thành phần và giao UBND đô thị Đà Nẵng chủ động tạm ứng vốn trước để giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đã đi vào hoạt động công trình, chắc chắn công đoạn đề nghị; mở rộng cảng Tiên Sa GĐ 2; chi trả số vốn còn lại của nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế đã xây dựng đã đi vào hoạt động và đưa vào khai thác…

Theo UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã cho chủ trương thực hiện, thống nhất triển khai dự án theo hình thức PPP. Bộ GTVT đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo chấp thuận cho phân kỳ đầu tư thực hiện trước GĐ 1 của dự án có chi phí 3.393 tỷ đồng, có hình thức đầu tư công kết hợp doanh nghiệp tự đầu tư. Giai đoạn 2 là 2.371 tỷ đồng sẽ thực hiện khi Nhà nước cân đối được nguồn vốn.

Ngày 25/1/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch & Đầu tư và những Bộ liên quan thống nhất về nguồn vốn để thực hiện dự án Di dời ga các con phố sắt Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở đây, đô thị Đà Nẵng đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quan tâm chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt và những cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phối hợp có những cơ quan thuộc UBND đô thị Đà Nẵng hoàn chỉnh phương án đầu tư, nguồn vốn thực hiện để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, phê duyệt trong quý 2/2018.

Đáp lại, Bộ GTVT cho biết thêm Bộ sẽ khẩn trương vào tháng 10 năm nay báo cáo Chính phủ đề án các con phố sắt Bắc Nam, để đến tháng 5/2019 trình Quốc hội. Thủ tướng và Chính phủ đã phân tách là “không còn các con phố lùi” để thực hiện dự án di dời ga các con phố sắt Đà Nẵng, dự kiến mọi thủ tục đến năm 2020- 2025 bố trí chi phí để làm 1 số đoạn.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *