Đà Nẵng: Hạn chế quy hoạch kiến trúc cao tầng với nhiều trường hợp

Thông tin này được đưa ra ở Hội nghị về Công tác quy hoạch, cấp phép công trình cao tầng trên địa bàn TP.Đà Nẵng mới đây.

Theo đây, vừa qua Sở Xây dựng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành thị ở Công văn số 2173/SXD-QHĐT ngày 19/3/2018, qua đây phân tích cụ thể về điều kiện thoát nước, cấp nước và giao thông khi tham khảo phương án kiến trúc công trình.

Ngoài ra, tầng cao công trình được quy hoạch thi công chắc chắn an toàn cho vận hành bay trên địa bàn thành thị ở Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND thành thị về việc phê duyệt quy hoạch bề mặt giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không thuộc khu vực thành thị Đà Nẵng. Trường hợp vượt giới hạn tĩnh không trên thì phải có ý kiến thống nhất của Cục tác chiến – Bộ Quốc phòng.

Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép thi công công trình trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã báo cáo xin ý kiến của UBND thành thị 1 số nội dung như: Sở Xây dựng sẽ phối hợp có một vài đơn vị giải đáp lập kiến trúc thành thị khu vực trọng điểm thành thị, soạn thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực trọng điểm thành thị, trình UBND thành thị phê duyệt để quản lý.

Trong khi chưa có kiến trúc thành thị được duyệt, ở một vài khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, khi yêu cầu thi công công trình cao tầng Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư cần tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực, phân tích kỹ về điều kiện hạ tầng, có cam đoan chi trả chi phí và đầu tư hạ tầng bổ sung nếu cần, trước khi cho phép thi công công trình cao tầng (từ 09 tầng trở lên).

Đối có một vài khu vực đã có Quy hoạch chi tiết nhưng chưa có Thiết kế thành thị được duyệt, Sở Xây dựng yêu cầu cho phép căn cứ theo dự thảo thay thế Quyết định 47 để tham mưu thực hiện quản lý. Sở Xây dựng sẽ phối hợp có một vài đơn vị liên quan tham khảo kỹ về một vài nhân tố hạ tầng đối có từng địa điểm công trình. Các khu vực còn lại thực hiện theo quy hoạch và Thiết kế thành thị đã được phê duyệt.

Đáng chú tâm, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng báo cáo xin ý kiến UBND thành thị về việc thực hiện đúng quy định ở điểm 1.2.9 Điều 9, Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành thị về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành thị Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đây: “hạn chế phát triển kiến trúc cao tầng trong khu dân cư đã đi vào hoạt động, trên một vài tuyến các con phố có lộ giới nhỏ hơn 20m, hạn chế thi công chung cư cao tầng trong một vài khu dân cư đã đi vào hoạt động, trong một vài khu đất nhỏ hơn 1.200m2”.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *