Đà Nẵng: Cắt điện, cắt nước các công trình xây dựng vi phạm

Các thành viên UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về tiến hành nhữngh thức cắt điện, cắt nước những công trình xây dựng có vi phạm.

Tại phiên họp thường kỳ ngày 7/8 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã trao đổi, thông qua Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng do Sở Xây dựng trình ở cuộc họp.

Cuộc họp đã tập trung trao đổi về qui định, trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa những cơ quan quản lý nhà nước và những tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; đặc trưng là trao đổi về những nhữngh thức xử lý đối có những công trình vi phạm.

Đà Nẵng: Cắt điện, cắt nước những công trình xây dựng vi phạm - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng sắp ban hành quy định về việc cắt điện, cắt nước đối có những công trình xây dựng để chắc chắn việc chấp hành của những chủ đầu tư và đơn vị xây dựng (Ảnh: HC)

Qua trao đổi, những thành viên UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về tiến hành nhữngh thức cắt điện, cắt nước để chắc chắn việc chấp hành của chủ đầu tư và đơn vị xây dựng những công trình có vi phạm. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng, đấy là nhữngh thức rất hữu hiệu trong việc xử lý đối có những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Ông Vũ Quang Hùng cũng nêu rõ, Luật Xây dựng không có quy định nào cấm việc tiến hành nhữngh thức cắt nước, cắt điện đối có những công trình vi phạm. Trong khi đây, Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ giải đáp thi hành Luật Điện Lực và Thông tư 30/2013/TT-BCT của Bộ Công thương giải đáp thi hành Nghị định 137/CP có quy định rất rõ việc ngừng cung cấp điện khi chủ đầu tư những công trình xây dựng vi phạm những Luật Điện lực, Xây dựng và Môi trường.

Vì vậy, theo ông Vũ Quang Hùng, việc Đà Nẵng tiến hành quy định cắt điện, cắt nước đối có những công trình xây dựng vi phạm là hoàn toàn thích hợp. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng thống nhất đưa quy định này vào quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh quy chế để UBND TP Đà Nẵng ban hành, làm cơ sở cho những ngành, đơn vị liên quan thực hiện.

Để kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh việc xây dựng trái phép trên địa bàn, ở cuộc họp chiều 7/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TT-TT nghiên cứu kỹ sử dụng những thiết bị, phần mềm quan sát, xử lý những tài liệu về xây dựng để làm cơ sở dữ liệu cho quản lý trật tự xây dựng.

Cũng ở phiên họp chiều 7/8, UBND TP Đà Nẵng đã trao đổi về dự thảo Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở TN-MT và thống nhất thông qua những quy định về bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện càng ngày càng tốt hơn những dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tp.HCM: Vi phạm về làm việc xây dựng giảm rõ nétTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net