Công bố nghị quyết giám sát “đất vàng” đô thị

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ra mắt 5 nghị quyết được Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 5…

Theo Cổng tài liệu điện tử Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ra mắt 5 nghị quyết được Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 5 và đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành.

Theo đây, ở nghị quyết số 59/2018/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Quốc hội chọn lọc 5 nội dung giám sát ở kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019). Một trong số đây là giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Với nghị quyết số 61/2018/QH14, Quốc hội đã chọn lọc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề trên do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm Phó trưởng đoàn thường trực.

Mục đích của cuộc giám sát là tham khảo, phân tích việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Đoàn giám sát cũng sẽ phân tích những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, gặp khó, vướng mắc. Xác định lý do, trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị.

Qua giám sát đề xuất, kiến nghị những biện pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013 và đã đi vào vận hành chính sách bán hàng, pháp luật có liên quan.

Trong những cơ quan chịu sự giám sát ở Trung ương, Chính phủ báo cáo chung về tình hình ban hành và thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 1 số Bộ, ngành liên quan báo cáo về tình hình ban hành và thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình; đồng thời báo cáo việc sử dụng đất của Bộ, ngành có tư nhữngh là người sử dụng đất.

Chịu sự giám sát ở địa phương, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi của tỉnh, đô thị, địa phương.

Cũng liên quan đến giám sát, theo nghị quyết số 62/2018/QH14, Quốc hội đã chọn lọc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy GĐ 2014-2018” do Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn.

Trong số những nghị quyết được ra mắt còn có nghị quyết số 58/2018/QH14, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 có tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng; bội chi ngân sách Nhà nước là 248.728 tỷ đồng. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước gồm vay trong nước 197.165 tỷ đồng và vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.

Nghị quyết thứ 5 được ra mắt là nghị quyết số 63/2018/QH14 về vận hành chất vấn ở kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 ghi nhận những biện pháp, cam đoan của Chính phủ, bộ trưởng những bộ: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và những bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công dụng, nhiệm vụ được giao.

Với nghị quyết này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những cam đoan, những biện pháp đồng bộ để khắc phục những tồn ở, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên những lĩnh vực được chất vấn ở kỳ họp này, báo cáo Quốc hội ở những kỳ họp thứ hai.

“Đất vàng” 20 năm bỏ khôngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net