Chung cư, khách sạn, trường học thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ ép buộc có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 nêu rõ nhiều đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ ép buộc.

Đối tượng tiến hành của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP là 1 số cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định ở Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc ở 1 số công ty kinh công ty vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Ngoài việc tham dự bảo hiểm cháy, nổ ép buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định ở Nghị định này, bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm có thể thỏa thuận ở hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ ép buộc trong hợp đồng bảo hiểm.

Nghị định cũng nêu rõ công ty bảo hiểm có quyền từ chối phân phối bảo hiểm cháy, nổ ép buộc trong 1 số trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc. Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vận hành do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

Hạn chế nguy cơ cháy nổ ở 1 số chung cư cao tầngBạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *